Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig 端午


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Image by melaniko from Pixabay.

Gŵyl Cychod y Ddraig

Gŵyl draddodiadol bwysig yn Tsieina ac mewn llawer o wledydd Asiaidd eraill yw Gŵyl Cychod y Ddraig, 'Duanwu' neu 端午.

Dathliad yw’r ŵyl mewn gwirionedd o fywyd Qu Yuan, y bardd hynafol o Tsieina a foddodd, yn ôl y chwedl, mewn afon yn ystod cyfnod y 'Taleithiau Rhyfelgar' (rhwng tua 475 a 221 cyn y cyfnod cyffredin). Yn ôl y sôn, ar ôl i bobl leol ddarganfod beth oedd wedi digwydd, gwnaethant rasio’u cychod yn wyllt i chwilio amdano, gan ollwng swmpiau o reis i'r afon fel na fyddai pysgod yn gwledda ar ei gorff.

Dyma pam mae cymaint o rasys cychod yn cael eu cynnal yn ystod yr yr adeg hon, a pham mae teuluoedd yn gwneud ac yn bwyta 'zongzi' – math o dwmplen reis gludiog wedi'i lapio mewn dail bambŵ.

Gan y dywedir i Qu Yuan foddi ar bumed diwrnod pumed mis y calendr lleuad, cynhelir yr ŵyl bob blwyddyn ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, mae'r dyddiad yn newid i'r rhai ohonon ni sy'n defnyddio calendrau eraill. Felly, yn 2022, bydd yr ŵyl yn digwydd ar 3 Mehefin.

Adnoddau ar-lein

Fideos o Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

Ar 27 Mai 2022, fe wnaeth disgyblion fwynhau sesiynau rhyngweithiol byw ar-lein gyda thiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd yn ein Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig.

Mewn sesiynau arbennig, dysgodd y plant am darddiad y digwyddiad; dysgu geiriau Mandarin ac ymadroddion sy'n gysylltiedig â'r ŵyl; dysgu beth mae pobl Tsieineaidd yn ei fwyta; a gwneud papur 'zongzi' (twmplenni reis wedi'u lapio)!

Fideos o'r sesiynau:

Blynyddoedd 1-2Blynyddoedd 3-6Blynyddoedd 7-11
Traddodiadau ac arferion Gŵyl Cychod y DdraigCyflwyniad i Ŵyl Cychod y DdraigTraddodiadau ac arferion Gŵyl Cychod y Ddraig
Dosbarth Mandarin sylfaenolDosbarth Mandarin sylfaenolDosbarth Mandarin sylfaenol
Torri papur Tsieineaidd traddodiadolBwyd a lluniau Gŵyl Cychod y DdraigGwneud 'zongzi' gan ddefnyddio'r grefft o blygu papur Tsieineaidd

I weld yr holl fideos ewch i'n rhestr chwarae YouTube Gŵyl Cychod y Ddraig 2022.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Sefydliad Confucius Caerdydd sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Victoria Ucele yn confucius@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Gall disgyblion ysgol wneud y gweithgareddau ar-lein hyn ar gyfer Gŵyl Cychod y Ddraig naill ai yn yr ystafell ddosbarth, gartref gyda'r teulu neu ar eu pennau eu hunain.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • British Council Wales
 • Hanban
 • Welsh Government