Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig 端午


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Image by melaniko from Pixabay.

Gŵyl Cychod y Ddraig

Gŵyl draddodiadol bwysig yn Tsieina ac mewn llawer o wledydd Asiaidd eraill yw Gŵyl Cychod y Ddraig, 'Duanwu' neu 端午.

Dathliad yw’r ŵyl mewn gwirionedd o fywyd Qu Yuan, y bardd hynafol o Tsieina a foddodd, yn ôl y chwedl, mewn afon yn ystod cyfnod y 'Taleithiau Rhyfelgar' (rhwng tua 475 a 221 cyn y cyfnod cyffredin). Yn ôl y sôn, ar ôl i bobl leol ddarganfod beth oedd wedi digwydd, gwnaethant rasio’u cychod yn wyllt i chwilio amdano, gan ollwng swmpiau o reis i'r afon fel na fyddai pysgod yn gwledda ar ei gorff.

Dyma pam mae cymaint o rasys cychod yn cael eu cynnal yn ystod yr yr adeg hon, a pham mae teuluoedd yn gwneud ac yn bwyta 'zongzi' – math o dwmplen reis gludiog wedi'i lapio mewn dail bambŵ.

Gan y dywedir i Qu Yuan foddi ar bumed diwrnod pumed mis y calendr lleuad, cynhelir yr ŵyl bob blwyddyn ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, mae'r dyddiad yn newid i'r rhai ohonon ni sy'n defnyddio calendrau eraill. Felly, yn 2022, bydd yr ŵyl yn digwydd ar 3 Mehefin.

Gweithgareddau i ysgolion

Adnoddau ar-lein

Sicrhewch fynediad at adnoddau Sefydliad Confucius Caerdydd i chi eu defnyddio'n annibynnol gyda disgyblion yn y dosbarth - Ebostiwch ucelev@caerdydd.ac.uk.

Diwrnodau Tsieina a Hanner Diwrnodau Tsieina

Ar gyfer ein Diwrnodau Tsieina/Hanner Diwrnodau Tsieina, bydd dau diwtor o Sefydliad Confucius Caerdydd yn dylunio ac yn cyflwyno sesiynau wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer eich disgyblion yn seiliedig ar Ŵyl Cychod y Ddraig. Yn rhan o’r gweithgareddau gellir cael cyflwyniad ar sut mae'r digwyddiad hwn yn cael ei ddathlu yn Tsieina; gellir dysgu disgyblion sut i wneud eu cychod draig bach eu hunain o bapur; neu gellir cynnal gwasanaeth arbennig ar gyfer Gŵyl Cychod y Ddraig.

Diwrnodau Tsieina a Hanner Diwrnodau Tsieina

 • gellir cynnal y digwyddiad wyneb yn wyneb neu ar-lein
 • ar gael wyneb yn wyneb ar gyfer ysgolion sydd heb fod yn daith hwy na 45 munud ar drafnidiaeth gyhoeddus o Gaerdydd;
 • yn para tua 4-5 awr (Diwrnodau Tsieina) a neu 2.5 awr (Hanner Diwrnodau Tsieina)

Sylwch fod y gweithgareddau hyn yn seiliedig ar argaeledd staff, a byddwn yn gofyn am gyfraniad i dalu am ein costau.

Ebostiwch confucius@caerdydd.ac.uk i drafod eich opsiynau, gan nodi’r llinell pwnc: Gŵyl Cychod y Ddraig Diwrnod Tsieina.

Adnoddau eraill

Fideos o Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

Ar 27 Mai 2022, fe wnaeth disgyblion fwynhau sesiynau rhyngweithiol byw ar-lein gyda thiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd yn ein Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig.

Mewn sesiynau arbennig, dysgodd y plant am darddiad y digwyddiad; dysgu geiriau Mandarin ac ymadroddion sy'n gysylltiedig â'r ŵyl; dysgu beth mae pobl Tsieineaidd yn ei fwyta; a gwneud papur 'zongzi'!

Fideos o'r sesiynau:

I weld yr holl fideos ewch i'n rhestr chwarae YouTube Gŵyl Cychod y Ddraig 2022.

Adnoddau pellach

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Cardiff Confucius Institute sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Victoria Ucele yn confucius@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

These online Dragon Boat Festival activities can be used by school pupils either in class, with their families or by themselves.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickTeuluoedd
 • TickSylfaen - 3-7 oed, blwyddyn sylfaen 2
 • TickCyfnod allweddol dau - 7-11 oed, blynyddoedd 3-6
 • TickCyfnod allweddol tri - 11-14 oed, blynyddoedd 7-9
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickCelfyddydau mynegiannol
 • TickIechyd a lles
 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • British Council Wales
 • Hanban
 • Welsh Government