Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau arbennig ar gyfer eich ysgol

Gwnewch gais i gynnal diwrnod, gweithdy neu sesiwn flasu ar Dsieina yn eich ysgol, lle gall plant wneud gweithgareddau sydd wedi'u teilwra'n arbennig ac sy'n canolbwyntio ar ddiwylliant Tsieina a/neu’r iaith Tsieinëeg.

Mae ein hopsiynau ar gyfer digwyddiadau mewn ysgolion yn amrywio o 'Ddiwrnod Tsieina' llawn lle gall disgyblion ymgolli yn y wlad, ei hiaith a'i diwylliant, i weithdai annibynnol a sesiynau i gael blas ar yr iaith.

 • gallwch drefnu Diwrnodau Tsieina a Hanner Diwrnodau Tsieina o amgylch gwŷl neu ddigwyddiad Tsieineaidd, thema, neu gallwn wneud cyflwyniad cyffredinol
 • gallwn deilwra’r gweithdai i ddiwallu anghenion eich disgyblion. Gallwch gynnal sesiynau unigol neu yn rhan o ddiwrnodau Gweithgaredd neu Ddiwylliant eich ysgol eich hun
 • yn ein Diwrnodau Blasu, byddwn yn cyflwyno disgyblion i hanfodion Tsieinëeg Mandarin boed hynny ar lafar, yn ysgrifenedig neu’r ddau
 • efallai yr hoffech chi hefyd gynnal gwasanaeth, sgwrs neu ddosbarth arbennig ar bwnc penodol yn eich ysgol

Gweithgareddau

Ymhlith yr enghreifftiau o weithgareddau o ddigwyddiadau Tsieina blaenorol mewn ysgolion mae:

 • iaith (Mandarin)
 • ymarfer corff e.e. Tai Chi a Baduanjin Qigong
 • coginio
 • gwaith llaw e.e. torri papur a phlygu
 • caligraffeg
 • dawnsio
 • ymarferion boreol i blant
 • caneuon a cherddoriaeth
 • paentio wynebau a phaentio masgiau
 • mythau, Chwedlau ac Adrodd Storïau
 • sgyrsiau ar themâu penodol e.e. diwylliant ieuenctid, gwahaniaethau daearyddol

Mae digwyddiadau'n seiliedig ar sgiliau presennol y tiwtoriaid ac yn amodol ar eu hargaeledd.Gofynnir i ysgolion sydd 60-90 munud y tu allan i ganol dinas Caerdydd ar drafnidiaeth gyhoeddus dalu costau teithio i diwtoriaid.Yn anffodus, ni allwn gynnig y digwyddiadau hyn i ysgolion sy’n fwy na 90 munud y tu allan i ganol dinas Caerdydd.

Sylwch ar y canlynol

Gwnewch gais i gynnal digwyddiad yn eich ysgol

Cwblhewch ein ffurflen ddigwyddiad