Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol i athrawon

Er mwyn cefnogi darpariaeth hirdymor addysgu Mandarin yng Nghymru, rydym yn buddsoddi mewn cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus i athrawon lleol.

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu tri derbyniad i’n cyrsiau chwe wythnos Mandarin i Athrawon, a gaiff eu cynnal ar ôl oriau ysgol ac sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol prysur i roi cyflwyniad sylfaenol i Mandarin. Ar ôl eu cwblhau, mae modd i athrawon symud ymlaen at un o’n cyrsiau sefydledig rhan-amser i oedolion mewn Tsieinëeg, wedi’u hariannu’n llawn, lle gallan nhw weithio tuag at fodiwl 10 credyd lefel 3 neu 4 mewn Tsieinëeg.

Yn ogystal ag addysgu iaith, rydym hefyd yn cefnogi cymuned fywiog o athrawon Mandarin ledled Cymru drwy ein cylchlythyron chwarterol a’n Fforymau rheolaidd. Mae’r ddau’n cynnig cyfle i rannu arferion gorau a chyfnewid syniadau ar addysgu Mandarin gydag athrawon eraill ledled Cymru.

Cyrsiau i athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd (Ebrill i Orffennaf 2024)

Trosolwg

Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion cynradd
 • Dydd Iau yn wythnosol
 • 16:00 tan 17:00
 • Ar-lein (Zoom)
 • Rhan 1: 11 Ebrill to 23 Mai
 • Rhan 2: 6 Mehefin to 18 Gorffennaf (14 wythnos)
Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion uwchradd
 • Dydd Iau yn wythnosol
 • 17:30 tan 18:30
 • Ar-lein (Zoom)
 • Rhan 1: 11 Ebrill to 23 Mai
 • Rhan 2: 6 Mehefin to 18 Gorffennaf (14 wythnos)
Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion cynradd
 • Dydd Mawrth yn fisol
 • 16:00 tan 17:00
 • Ar-lein (Zoom)
 • 12 Mawrth, 16 Ebrill, 14 Mai, 4 Mehefin, 2 Gorffennaf (5 sesiwn)
Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd
 • Dydd Mawrth yn fisol
 • 17:30 tan 18:30
 • Ar-lein (Zoom)
 • 12 Mawrth, 16 Ebrill, 14 Mai, 4 Mehefin, 2 Gorffennaf (5 sesiwn)

Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd

Mae'r cyrsiau rhad ac am ddim hyn ar gyfer athrawon sy'n dymuno dysgu rhywfaint o Tsieinëeg Mandarin sylfaenol. Efallai y byddwch chi’n dewis un o’r opsiynau hyn er mwyn cefnogi’ch disgyblion gyda dysgu presennol neu yn y dyfodol, neu’n syml i ddarganfod yr iaith drosoch eich hun. Mae'r cyrsiau hefyd yn gyfle i archwilio rhai o'r adnoddau a ddefnyddir gan diwtoriaid Sefydliad Confucius mewn dosbarthiadau ysgolion cynradd/uwchradd, gan roi dealltwriaeth sylfaenol i chi o'r hyn sy'n cael ei ddysgu i'ch myfyrwyr.

Cynnydd

Ar ôl cwblhau'r cwrs Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus,, cewch gyfle i ymuno â chwrs rhan-amser Tsieinëeg i Ddechreuwyr II Prifysgol Caerdydd i oedolion o fis Medi 2024. Bydd hyn yn cael ei ariannu'n llawn gan Sefydliad Confucius Caerdydd.

Gofynion mynediad/cofrestru

Os nad ydych chi wedi cwblhau'r sesiwn Blasu ar gyfer y cwrs hwn, fe anfonwn ni bedwar sesiwn wedi'u recordio atoch chi a bydd angen i chi eu gwylio er mwyn cael lle.

Cofrestrwch (Saesneg yn unig) ar gyfer Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion cynradd neu Cyflwyniad i Fandarin i athrawon ysgolion uwchradd.

Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd

Mae ein sesiynau misol Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieina sy’n rhad ac am ddim yn caniatáu ichi ddysgu mwy am wlad a diwylliannau Tsieina.

Nod y cyrsiau hyn yw eich cyflwyno i bum maes allweddol o ddiwylliant Tsieineaidd a rhoi o leiaf un wers lawn i chi i'w defnyddio gyda disgyblion. Ar ôl pob sesiwn, cewch fynediad i sleidiau powerpoint ac adnoddau/gweithgareddau a baratowyd gan diwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd.

Y pynciau a gwmpesir yn y cwrs hwn yw:

 • Gwyliau Tsieineaidd I
  • Gŵyl Cychod Draig
  • Gŵyl Qingming
 • Celf a chrefft Tsieineaidd
 • Iechyd a lles Tsieineaidd
 • Bwyd Tsieineaidd
 • Gwyliau Tsieineaidd II
  • Gŵyl Canol yr Hydref
  • Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Sylwer bod y sesiynau hyn wedi'u cynllunio fel cyflwyniad i Tsieina yn hytrach na chael ffocws ieithyddol. Mae hyn yn caniatáu i athrawon ddefnyddio'r cyflwyniadau a'r adnoddau yn annibynnol gyda'ch disgyblion, heb gymorth tiwtor Tsieinëeg.

Gofynion mynediad/cofrestru

Cofrestrwch (Saesneg yn unig) ar gyfer Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion cynradd neu Cyflwyniad i Tsieina a Diwylliant Tsieineaidd ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd.

Darllenwch straeon tri athro a'u teithiau mewn Tsieinëeg Mandarin.

Yn ogystal ag addysgu iaith, rydym hefyd yn cefnogi cymuned fywiog o athrawon Mandarin ledled Cymru drwy ein cylchlythyron chwarterol a’n Fforymau rheolaidd. Mae’r ddau’n cynnig cyfle i rannu arferion gorau a chyfnewid syniadau ar addysgu Mandarin gydag athrawon eraill ledled Cymru.

Cysylltwch â’n Rheolwr Prosiect Ysgolion i gael rhagor o wybodaeth.

Victoria Ucele

Victoria Ucele

Languages Advisor - Languages for All

Email
ucelev@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5602