Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol i athrawon

Er mwyn cefnogi darpariaeth hirdymor addysgu Mandarin yng Nghymru, rydym yn buddsoddi mewn cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus i athrawon lleol.

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu tri derbyniad i’n cyrsiau chwe wythnos Mandarin i Athrawon, a gaiff eu cynnal ar ôl oriau ysgol ac sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol prysur i roi cyflwyniad sylfaenol i Mandarin. Ar ôl eu cwblhau, mae modd i athrawon symud ymlaen at un o’n cyrsiau sefydledig rhan-amser i oedolion mewn Tsieinëeg, wedi’u hariannu’n llawn, lle gallan nhw weithio tuag at fodiwl 10 credyd lefel 3/4 mewn Tsieinëeg.

Yn ogystal ag addysgu iaith, rydym hefyd yn cefnogi cymuned fywiog o athrawon Mandarin ledled Cymru drwy ein cylchlythyron chwarterol a’n Fforymau rheolaidd. Mae’r ddau’n cynnig cyfle i rannu arferion gorau a chyfnewid syniadau ar addysgu Mandarin gydag athrawon eraill ledled Cymru.

Cysylltwch â’n Rheolwr Prosiect Ysgolion i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal ag addysgu iaith, rydym hefyd yn cefnogi cymuned fywiog o athrawon Mandarin ledled Cymru drwy ein cylchlythyron chwarterol a’n Fforymau rheolaidd. Mae’r ddau’n cynnig cyfle i rannu arferion gorau a chyfnewid syniadau ar addysgu Mandarin gydag athrawon eraill ledled Cymru.

Cysylltwch â’n Rheolwr Prosiect Ysgolion i gael rhagor o wybodaeth.

Victoria Ucele

Victoria Ucele

Languages Advisor - Languages for All

Email
ucelev@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5602