Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau partner cymunedol

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid sefydliadol.

Mae ein partneriaid yn cynnwys:

  • Pafiliwn Grange CIO
  • Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange - a lansiwyd gan y Porth Cymunedol, mae Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange bellach yn Gwmni Buddiannau Cymunedol dan arweiniad y gymuned (CIC) dan gadeiryddiaeth cyn-aelodau'r Fforwm Ieuenctid, ac mae'n cydweithio'n rheolaidd ar brosiectau partneriaeth.
  • Gweithredu Cymunedol Grangetown
  • Teml Shree Swaminaryan
  • Panel Cynghori Ysgolion Grantetown - panel cynghori rheolaidd gyda phartneriaid meithrinfa dalgylch Grangetown, cynradd, uwchradd, Addysg Bellach ac Addysg Uwch, gan gefnogi prosiectau partneriaeth ar draws pob sefydliad.
  • Cyngor Caerdydd - mae cydweithrediadau wedi cynnwys prosiectau gyda Chynllunio a Parciau.
  • Run4Wales - bellach yn cefnogi Milltir Butetown.