Ewch i’r prif gynnwys

Rhedwch Farathon Casnewydd Cymru yn rhan o #TeamCardiff

Runners at the start line of Newport Wales Marathon

Beth am redeg un o farathonau gwastadaf y DU a rhoi cynnig ar guro eich amser gorau ym Marathon Casnewydd Cymru ABP ar 28 Ebrill 2024.

Mae Marathon Casnewydd Cymru ABP yn newydd i #TeamCardiff. Rydym wedi cael gafael ar nifer fach iawn o leoedd elusennol yn y ras boblogaidd hon, sef un o'r cyrsiau marathon mwyaf gwastad yn Ewrop. Mae dros 70% o'r holl orffenwyr wedi curo eu hamser gorau ar lwybr sy'n mynd heibio tirnodau eiconig fel Pont Gludo’r ddinas a Gwastadeddau Gwent.

A chithau’n rhan o #TeamCardiff gallwch ddewis cefnogi naill ai niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl Prifysgol Caerdydd, neu ymchwil canser. Drwy gefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr, gallwch helpu i gyflymu darganfyddiadau sy'n newid bywydau er mwyn gwella atal, diagnosis a thriniaeth i bobl sy'n byw gydag ystod eang o gyflyrau.

Mae ymchwilwyr canser ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwella canlyniadau i bobl sy'n byw gyda rhai o'r canserau mwyaf cyffredin megis y fron, y prostad a'r coluddyn, yn ogystal â'r rhai sy'n fwy prin neu'n anodd eu trin.

Mae ymchwilwyr niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl Prifysgol Caerdydd yn datblygu triniaethau newydd ar gyfer ystod eang o gyflyrau gwanychol gan gynnwys ADHD, iselder, sgitsoffrenia, a Chlefyd Alzheimer.

Gwnewch gais ar gyfer lle elusennol gyda #TeamCardiff

Gwnewch gais i ymuno â #TeamCardiff ym Marathon Casnewydd Cymru ABP ar 28 Ebrill 2024. Os ydych yn rhedeg Marathon Casnewydd Cymru yn rhan o #TeamCardiff mae’n rhad ac am ddim! Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw codi isafswm nawdd o £350 ar gyfer y maes ymchwil Prifysgol o’ch dewis.

Ymunwch â #TeamCardiff

Oes gennych chi eich lle eich hun ym Marathon Casnewydd Cymru, neu eisiau gosod eich targed codi arian eich hun?

Byddem yn dwlu pe byddech yn ymuno â #TeamCardiff Byddwch yn derbyn yr un gefnogaeth â'n rhedwyr lleoedd elusennol (gan gynnwys eich top rhedeg #TeamCardiff rhad ac am ddim), heb yr isafswm o ran targed codi arian. Mynnwch eich lle ar wefan Marathon ABP Casnewydd Cymru.

Byddem yn dwlu pe byddech yn ymuno â #TeamCardiff Byddwch yn derbyn yr un gefnogaeth â'n rhedwyr lleoedd elusennol (gan gynnwys eich top rhedeg #TeamCardiff rhad ac am ddim), heb yr isafswm o ran targed codi arian. Cadwch eich lle ar wefan Marathon Casnewydd Cymru. Yn ogystal â'r Marathon, mae yna ras Hanner Marathon a ras 10k.

Pa bynnag bellter rydych yn dewis ei redeg, dywedwch wrthym yr hoffech ymuno â #TeamCardiff!

Yr arian yr ydych yn ei godi

Bydd 100% o'r arian y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei dderbyn drwy’r ymdrechion codi arian hyn yn cael ei ddefnyddio’n uniongyrchol ar gyfer y maes ymchwil o’ch dewis yn y Brifysgol.

Sut y byddwn yn eich cefnogi

  • crys-T neu fest technegol #TeamCardiff rhad ac am ddim wedi'i wneud o blastig wedi'i ailgylchu
  • aelod penodol o'r tîm i'ch cefnogi ar eich taith ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych
  • pecyn adnoddau digidol #TeamCardiff yn cynnwys graffeg cyfryngau cymdeithasol, ffurflen noddi a syniadau ar gyfer codi arian
  • ebyst #TeamCardiff sy’n cynnwys cyngor ar godi arian a hyfforddi ar gyfer y ras

Cysylltwch â ni

Stephanie Cuyes

Stephanie Cuyes

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Email
cuyess@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6551