Ewch i’r prif gynnwys

Trefnu eich gwaith codi arian eich hun

Dewiswch syniad codi arian i weddu i'ch diddordebau ac arddangoswch eich sgiliau. Mae llawer o ffyrdd i chi godi arian ar gyfer ymchwil fel rhan o #TîmCaerdydd.

Cinio, dawnsiau, cyngherddau ac aduniadau

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llawer ohonom wedi methu â chael ein calendrau cymdeithasol yn llawn o bethau i edrych ymlaen atynt. Felly mae trefnu swper, dawns neu gyngerdd yn ffordd wych o ddod â phobl yn ôl at ei gilydd a chodi arian.

Os ydych chi'n gynfyfyriwr, beth am ddod â'ch cyd-ddisgyblion yn ôl i Gaerdydd gydag aduniad? Mae gwerthu tocynnau, ychwanegu arwerthiant, raffl, neu gwis (sy’n llawn ffeithiau Caerdydd i brofi’ch atgofion) yn ffyrdd syml o wneud eich digwyddiad yn un i godi arian, yn ogystal â hwyl! Gallwn helpu gyda chyngor a rhannu eich digwyddiad gyda'ch cymuned cyn-fyfyrwyr. Cysylltwch â'n swyddfa cynfyfyrwyr ynglŷn â threfnu aduniad.

Twrnameintiau chwaraeon a gemau

Pêl-droed neu Fortnite, tennis bwrdd neu Twister, pocer neu Pokémon; gall twrnameintiau chwaraeon a gemau fod yn ffordd wych o gyfuno'ch hobïau â chodi arian. Felly p'un a ydych am gynnal twrnamaint golff ar gwrs o safon fyd-eang, neu redeg 'gameathon' 24 awr mae ein Swyddog Codi Arian Cymunedol yma i helpu.

Boreau coffi a gwerthu cacennau

Hen syniad ond syniad da! Rhowch y tegell ymlaen, glanhewch eich powlen gymysgu (neu ewch i'r siopau!) a chynhaliwch fore coffi neu werthwch gacennau. Codwr arian hawdd ei drefnu sy'n dod â ffrindiau, teulu a chydweithwyr ynghyd. Cofiwch edrych ar ein hawgrymiadau codi arian ymarferol.

Heriau ffordd o fyw

Os ydych chi'n rhywun sy'n brathu eich ewinedd, yn rhegi'n aml neu'n dymuno rhoi'r gorau i'r siocled neu'r diod am ychydig, heriwch eich hun i fynd hebddo. Gofynnwch i'ch ffrindiau a'ch teulu eich cefnogi trwy nawdd. Yn syml, sefydlwch dudalen JustGiving, dewiswch achos a chychwyn arni.

Codi arian yn y gwaith

Gall codi arian gyda chydweithwyr helpu i ymgysylltu staff, hybu ysbryd tîm, a hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol. Mae hefyd yn ffordd wych o fodloni amcanion cyfrifoldeb corfforaethol ac arddangos cefnogaeth eich sefydliad i ymchwil byd-eang, sy'n digwydd yma yng Nghaerdydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru tîm corfforaethol ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd, gosod eich her gorfforaethol eich hun, neu drefnu eich gweithgaredd codi arian yn y gweithle eich hun fel raffl neu ddigwyddiad gwerthu cacennau, cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, trafod opsiynau, neu ddweud wrthym am eich cynlluniau codi arian #TeamCardiff, cysylltwch â ni a gallwn helpu gyda'r holl gyngor a chefnogaeth rydych eu hangen i gyflawni eich targed.

Stephanie Cuyes

Stephanie Cuyes

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Email
cuyess@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6551