Ewch i’r prif gynnwys

Ymgymryd â her actif

Peidiwch â chynhyrfu, does dim rhaid i chi fod yn rhedwr marathon i ymgymryd â her actif! Beth bynnag yw eich ffitrwydd neu lefel gallu, mae her i’ch siwtio chi.

Sut bynnag y byddwch yn dewis codi arian, byddwch yn cefnogi ymchwil i niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a chanser ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n newid bywydau.

Ymuno â digwyddiad

Ble bynnag rydych chi yn y byd, mae yna ddigwyddiadau y gallwch ymuno â nhw i godi arian yn rhan o #TeamCardiff. Os ydych chi'n lleol i Gaerdydd, beth am edrych ar rai o'r digwyddiadau isod:

Os ydych chi ymhellach i ffwrdd, ewch i wefan Active.com i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.

Ymuno â digwyddiad rhithwir

Methu cyrraedd y digwyddiad ond eisiau ymuno â'r hwyl? Mae rhai digwyddiadau yn cynnig opsiwn rhithwir sy'n golygu y gallwch gymryd rhan ble bynnag yr ydych chi. Dod o hyd i ddigwyddiadau rhithwir.

Gosodwch eich her eich hun

Os nad yw digwyddiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn apelio, gallwch ddylunio eich her eich hun. Oes rhywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed? Beth am gerdded Clawdd Offa, nofio’r sianel yn eich pwll lleol, herio’ch hun i daro targed o hyn a hyn o filltiroedd neu gamau mewn fis, neu feicio o Land's End i John o' Groats? Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, mae ein tîm wrth law i'ch helpu i roi dechrau i’ch her.

Tripiau a heriau tramor

Rydym yn gwybod bod ein cymuned fyd-eang #TeamCardiff yn griw anturus, ac maeth teithiau a heriau tramor (neu'n lleol yn dibynnu ar ble rydych chi yn y byd!) yn ffordd wych o gyflawni breuddwyd gydol oes, profi rhywbeth anhygoel, a gwneud gwahaniaeth.

O ddringo Kilimanjaro, cerdded Machu Pichu neu gerdded y Camino de Santiago, mae byd cyfan o bosibiliadau ar gael.

Mae llawer o ddarparwyr a all eich helpu i ddod o hyd i'ch her elusennol berffaith gan gynnwys Charity Challenge a Discover Adventure.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, trafod opsiynau, neu ddweud wrthym am eich cynlluniau codi arian #TeamCardiff, cysylltwch â ni a gallwn helpu gyda'r holl gyngor a chefnogaeth rydych eu hangen i ddod o hyd i'r opsiwn cywir i chi.

Stephanie Bird

Stephanie Bird

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Email
birds6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6551