Ewch i’r prif gynnwys

Ymgymryd â her actif

Does dim rhaid i chi fod yn rhedwr marathon i ymgymryd â her actif! Beth bynnag yw eich ffitrwydd neu lefel gallu, mae her i’ch siwtio chi.

Sut bynnag y byddwch yn dewis codi arian, byddwch yn cefnogi ymchwil i niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a chanser ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n newid bywydau.

Ymuno â digwyddiad

Ble bynnag rydych chi yn y byd, mae yna ddigwyddiadau y gallwch ymuno â nhw i godi arian yn rhan o #TeamCardiff. Os ydych chi'n lleol i Gaerdydd, beth am edrych ar rai o'r digwyddiadau isod:

Os ydych chi ymhellach i ffwrdd, ewch i wefan Active.com i weld beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.

Ymuno â digwyddiad rhithwir

Methu cyrraedd y digwyddiad ond eisiau ymuno â'r hwyl? Mae rhai digwyddiadau yn cynnig opsiwn rhithwir sy'n golygu y gallwch gymryd rhan ble bynnag yr ydych chi. Dod o hyd i ddigwyddiadau rhithwir.

Gosodwch eich her eich hun

Os nad yw digwyddiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn apelio, gallwch ddylunio eich her eich hun. Mae ein hymgyrch 'Dewis eich Her' yn eich galluogi i godi arian mewn ffordd sy'n addas i chi.  Rydych chi'n dewis sut rydych chi am gwblhau eich her a beth yw eich targed dyddiol neu fisol. Beth bynnag yw lefel eich ffitrwydd neu allu, mae 'Dewis eich Her' yn ffordd wych o ddechrau arferion newydd neu fynd yn ôl i hen drefnau.

Ydych chi'n ffansio cymryd rhywbeth ychydig yn fwy? Beth am gynllunio her fel Tri Chopa Cymru, heicio Clawdd Offa, neu feicio o Land's End i John o' Groats?

Tripiau a heriau tramor

Rydym yn gwybod bod ein cymuned fyd-eang #TeamCardiff yn griw anturus, ac maeth teithiau a heriau tramor (neu'n lleol yn dibynnu ar ble rydych chi yn y byd!) yn ffordd wych o gyflawni breuddwyd gydol oes, profi rhywbeth anhygoel, a gwneud gwahaniaeth.

Mae llawer o ddarparwyr a all eich helpu i ddod o hyd i'ch her elusennol berffaith gan gynnwys Charity Challenge a Discover Adventure.

Mae rhai o'r teithiau a'r heriau tramor mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

Mae ystod eang o heriau a chyrchfannau ar gael, a nifer o ffyrdd i ariannu eich her dramor. Sgyrsiwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, trafod opsiynau, neu ddweud wrthym am eich cynlluniau codi arian #TeamCardiff, cysylltwch â ni a gallwn helpu gyda'r holl gyngor a chefnogaeth rydych eu hangen i ddod o hyd i'r opsiwn cywir i chi.

Stephanie Cuyes

Stephanie Cuyes

Swyddog Codi Arian Cymunedol

Email
cuyess@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6551