Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â ni

Efallai eich bod wedi derbyn post gennym nad oedd wedi'i fwriadu ar eich cyfer chi.

Os ydych wedi cael post ers 11 Rhagfyr 2019 wedi ei farcio fel "Dogfennau pwysig wedi'u hamgáu", ac nid chi ddylai fod wedi ei dderbyn, dychwelwch yr eitem i'r cyfeiriad ar label y cyfeiriad. Os byddai'n well gennych anfon ebost atom i roi gwybod nad yw'r unigolion a ddylai fod wedi derbyn yr ohebiaeth bellach yn byw yn eich cyfeiriad, ebostiwch enw a chod post y derbynnydd arfaethedig at alumni@caerdydd.ac.uk

Mae'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr yn meithrin cysylltiadau hirdymor â'n cynfyfyrwyr, ein cyfeillion a'n cefnogwyr, ac yn sicrhau adnoddau ychwanegol i gefnogi amcanion datblygu strategol y Brifysgol.

Oes gennych gwestiwn am ddigwyddiad? Oes gennych chi newyddion da yr hoffech ei rannu? Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod, neu gysylltu ag aelod o'n tîm Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr.

I ddiweddaru eich manylion cyswllt a’r wybodaeth am eich gyrfa, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein.

Cyfeiriad post

Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
5ed Llawr McKenzie House
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ebost: alumni@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6473

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 08:45 a 17:00 (GMT), o ddydd Llun i ddydd Gwener.