Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â ni

Efallai eich bod wedi derbyn post gennym nad oedd wedi'i fwriadu ar eich cyfer chi.

Os ydych wedi cael post ers 11 Rhagfyr 2019 wedi ei farcio fel "Dogfennau pwysig wedi'u hamgáu", ac nid chi ddylai fod wedi ei dderbyn, dychwelwch yr eitem i'r cyfeiriad ar label y cyfeiriad. Os byddai'n well gennych anfon ebost atom i roi gwybod nad yw'r unigolion a ddylai fod wedi derbyn yr ohebiaeth bellach yn byw yn eich cyfeiriad, ebostiwch enw a chod post y derbynnydd arfaethedig at alumni@caerdydd.ac.uk

Mae'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr (DEVAR) yn meithrin cysylltiadau hirdymor â'n cynfyfyrwyr, ein cyfeillion a'n cefnogwyr, ac yn sicrhau adnoddau ychwanegol i gefnogi amcanion datblygu strategol y Brifysgol.

Oes gennych gwestiwn am ddigwyddiad? Oes gennych chi newyddion da yr hoffech ei rannu? Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod, neu gysylltu ag aelod o'n tîm Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr.

I ddiweddaru eich manylion cyswllt a’r wybodaeth am eich gyrfa, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein.

Cyfeiriad post

Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
5ed Llawr, Tŷ Deri
2-4 Llwyn y Parc
Caerdydd
CF10 3BN

Ebost: alumni@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6473
Ffacs: +44 (0)29 2087 0326

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 08:45 a 17:00 (GMT), o ddydd Llun i ddydd Gwener.