Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein prosiectau yn hyrwyddo ac yn cefnogi ymchwil trawsddisgyblaethol o ansawdd uchel, a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth arloesol.

Mae ein portffolio cyfredol a diweddaraf o weithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn amrywio o ymchwil sylfaenol sy'n diffinio ac yn mesur hyblygrwydd ar gyfer logisteg clyfar, i raglen gydweithredol o ymchwil gymhwysol gyda chwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru (yn bennaf BBaCh) trwy weithrediad ASTUTE 2020, a phortffolio cynyddol o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth.

Ein gweithgareddau cydweithredol

ASTUTE 2020 logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE 2020)

Embedding advanced and sustainable technologies into Welsh manufacturing through collaboration between industry and academia.

ASTUTE East logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch Dwyrain Cymru (ASTUTE East)

Bydd elfen Dwyrain prosiect ASTUTE, yn mynd i'r afael â heriau Technolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol.

Engaged Manufacturing Logo

Gweithgynhyrchu Ymgysylltiol

Researching customer engagement in manufacturing and the role of 3D Printing technologies.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

NanoMACH equipment image

NanoMACH

Novel instrumentation for high-speed AFM-based nano machining.

ASTUTE logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE)

Cefnogi Cwmnïau Gweithgynhyrchu Cymru yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd

ComFlex gps stock image

ComFlex

Defining and measuring communication flexibility for smart logistics.

Principles for appropriate contracting cover image

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Darbodus Priffyrdd Lloegr

Egwyddorion ar gyfer contractio priodol.

Local nexus network logo

Y Rhwydwaith Nexus Lleol

Building sustainable local nexuses of food, energy and water: from smart engineering to shared prosperity.

RDMRSC

Ail-ddosbarthu Gweithgynhyrchu ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy, Gwydn

Implications of new manufacturing technologies for small-scale, distributed manufacturing in Bristol.