Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Mae ein prosiectau yn hyrwyddo ac yn cefnogi ymchwil trawsddisgyblaethol o ansawdd uchel, a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth arloesol.

Mae ein portffolio cyfredol a diweddaraf o weithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth yn amrywio o ymchwil sylfaenol sy'n diffinio ac yn mesur hyblygrwydd ar gyfer logisteg clyfar, i raglen gydweithredol o ymchwil gymhwysol gyda chwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru (yn bennaf BBaCh) trwy weithrediad ASTUTE 2020, a phortffolio cynyddol o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth.

Ein gweithgareddau cydweithredol

ASTUTE 2020 logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE 2020)

Ymgorffori technolegau uwch a chynaliadwy i weithgynhyrchu yng Nghymru trwy gydweithio rhwng y diwydiant a'r byd academaidd.

ASTUTE East logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch Dwyrain Cymru (ASTUTE East)

Bydd elfen Dwyrain prosiect ASTUTE, yn mynd i'r afael â heriau Technolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol.

Engaged Manufacturing Logo

Gweithgynhyrchu Ymgysylltiol

Ymchwilio i ymgysylltu â chwsmeriaid mewn gweithgynhyrchu a rôl technolegau argraffu 3D.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

NanoMACH equipment image

NanoMACH

Offeryniaeth newydd ar gyfer peiriant nano cyflym yn seiliedig ar AFM.

ASTUTE logo

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE)

Cefnogi Cwmnïau Gweithgynhyrchu Cymru yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd

ComFlex gps stock image

ComFlex

Diffinio a mesur hyblygrwydd cyfathrebu ar gyfer logisteg glyfar.

Principles for appropriate contracting cover image

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Darbodus Priffyrdd Lloegr

Egwyddorion ar gyfer contractio priodol.

Local nexus network logo

The Local Nexus Network

Building sustainable local nexuses of food, energy and water: from smart engineering to shared prosperity.

RDMRSC

Re-Distributed Manufacturing for Resilient, Sustainable Cities

Implications of new manufacturing technologies for small-scale, distributed manufacturing in Bristol.