Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn hen law ar gydweithio’n llwyddiannus â chwmnïau drwy gynllun Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth.

Rydym wrthi’n gweithio i ddatblygu ac ehangu ein portffolio Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP). Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal nifer o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gan gynnwys:

Prosiectau presennol

Shine Food Machinery Ltd.

Datblygu a gweithredu methodoleg integreiddio systemau ar gyfer gweithgynhyrchu hyblyg, ymatebol a gwydn mewn amgylchedd cynhyrchu pwrpasol a gosod safleoedd pellennig.

Enillodd archwilwyr CAMSAC Dr Daniel Eyers a Dr Anthony Soroka grant £140,000 yn sgîl cais llwyddiannus am Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

Bydd y grant a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru ac Innovate UK yn cefnogi prosiect dwy flynedd (2019-2021) gyda Shine Food Machinery Ltd., sy’n cyflenwi atebion masnachol o safon ar gyfer y gegin.

Trosolwg o’r prosiect

Mae Shine Food Machinery Ltd yn weithgynhyrchwr cegin masnachol sy’n dylunio, gwneud ac yn gosod cyfarpar cegin a chownteri gweini.

Dros y 40 mlynedd diwethaf, maent wedi diwallu anghenion set amrywiol o gleientiaid, gan gynnwys

  • Microsoft
  • y Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Coca-Cola
  • Selfridges
  • Maes Awyr Bryste.

Mae pob cynnyrch wedi’i deilwra at gwsmeriaid unigol, ac mae angen ei gyflenwi’n gyflym heb darfu ar ansawdd y cynnyrch a gyflenwir, na’r gwasanaeth gosod. Mae angen systemau gweithgynhyrchu a busnes effeithiol sy’n gallu ymdopi â gofynion hynod gymhleth a chyfnewidiol ar gyfer y math hwn o waith, heb godi gorbenion sylweddol i’r rheolwyr.

Nod y prosiect

Nod y prosiect yw dadansoddi, dylunio a gweithredu ystod o brosesau a systemau hyblyg er mwyn gwella effeithiolrwydd gweithrediadau a chefnogi twf parhaol y busnes.

Qioptiq logo

Qioptic Ltd

Developing and applying a novel inventory control decision support system for closed loop supply chains found in the remanufacturing environment.

Brick fabrication logo

Brickfab Ltd

Developing a product development capability to deliver sustainable and diversified future growth through new and reconfigured products.

Ford logo

Ford Engine Plant Bridgend

Applying simulation technologies to improve productivity and profitability in the automotive manufacturing sector.

Panalpina World Transport BV, Tilburg, Netherlands

Panalpina World Transport (inventory reductions)

Developing a demand-driven inventory forecasting model to facilitate inventory reductions.

Reid lifting logo

Reid Lifting Ltd

Employing Business Systems Management to support servitization strategies.

Cysylltwch â ni

Rydym bob tro’n awyddus i ddod o hyd i gyfleoedd i weithio gyda busnesau drwy fecanwaith Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth.

Cysylltwch â’n Rheolwr Canolfan, Dr Andrew Davies, yn y lle cyntaf i drafod eich gofynion a chael hyd i arbenigwyr academaidd priodol o’n tîm.