Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Darbodus Priffyrdd Lloegr

Prosiect Ymchwil Cydweithredol Di-wastraff Priffyrdd Lloegr. Egwyddorion ar gyfer contractio priodol.

Galluogodd y prosiect hwn bartneriaeth a ariennir ar y cyd i gael ei ffurfio drwy Femorandwm Dealltwriaeth rhwng Asiantaeth y Priffyrdd a Phrifysgol Caerdydd. Y nod yw bod Priffyrdd Lloegr yn ymchwilio ac yn datblygu nifer o offer a thechnegau adeiladu Di-wastraff.

Mae manylion y prosiect ymchwil ehangach, a’r consortiwm o sefydliadau a phrifysgolion sy’n cymryd rhan, ar wefan Priffyrdd Lloegr. O fewn y rhaglen ehangach hon, roedd ffrwd ymchwil Prifysgol Caerdydd, a arweinir gan Dr Jon Gosling, yn ymwneud â chaffael a rheoli contractau.

Yng nghyd-destun prosiectau peirianneg sifil ar raddfa fawr, mae gan benderfyniadau contractio a chaffael rôl bwysig mewn meithrin yr amgylchedd iawn am lwyddiant. Nod y prosiect blwyddyn o hyd hwn a ariennir (Ebrill 2014 – Ebrill 2015) oedd rhoi dealltwriaeth newydd o’r amodau ar gyfer perfformiad da mewn prosiectau. Cyflawnir hyn drwy ddatblygu templed ar lefel diwydiant er mwyn alinio mathau o ffurfiau a chadwyni cyflenwi â’i gilydd.

Helpodd cysyniadau sydd wedi hen ennill eu plwyf o waith blaenorol mewn peirianneg-i-archebu (gweler cyhoeddiadau gan Dr Jon Gosling) a’r pwynt dadgyplu i lywio’r gwaith hwn, ynghyd â mewnbwn gan syniadau newydd o ran ffurflenni Contract (e.e. ystod NEC).

Roedd y gweithgareddau ymchwil yn cynnwys grŵp ffocws o arbenigwyr diwydiannol uwch a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, yn ogystal ag ystod o gyfweliadau gyda threfn wahanol, gan gynnwys cleientiaid, prif gontractwyr, ymgynghorwyr, cwmnïau cyfreithiol, cyrff contract a chyflenwyr deunyddiau.

Principles for appropriate contracting cover image

Un o allbynnau’r ymchwil hwn oedd llawlyfr o’r enw “Egwyddorion Contractio Priodol”, sy’n amlygu pwysigrwydd

  • gosod strategaeth contractio ar sail cyfres o egwyddorion
  • deall parodrwydd ac ansicrwydd peirianneg yn gynnar yn y cylch caffael drwy ddefnyddio pwynt model ‘treiddio cleientiaid’
  • meddwl yn strategol am amliniad drwy fframwaith amlinio
  • adolygu contract a dull addysgu trefnus drwy System Gwella’n Barhaus.

Gallwch weld y llawlyfr cyfan ar wefan yr Asiantaethau Priffyrdd.

Cyfranwyr

Dyma rai o’r bobl erail sydd wedi cyfrannu at y prosiect:

  • Yr Athro Mohamed Naim
  • Sarah Lethbridge Ysgol Busnes Caerdydd
  • Dr Maneesh Kumar Ysgol Busnes Caerdydd
  • Bill Hewlett, Costain Ysgol Busnes Caerdydd

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Dr Jon Gosling Funders.