Ewch i’r prif gynnwys

Breakfast Briefing series

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Executive Education Breakfast Briefing series is just one way in which we are engaging with the local business community and wider society.

The series offers business practitioners, policy makers, media, and other stakeholders, the opportunity to hear our latest research from across a range of business and management themes. Our diverse and inspiring speakers represent the world of academia and business practice. They bring with them new insights and new perspectives to challenge your current thinking and stimulate debate.

We are always keen to hear suggestions for new topics and themes for future briefings and welcome feedback on the sessions:

Addysg Weithredol

Recent topics have included gender pay disparity, building innovation in to organisations, tempting talent in to business, and information management and organisational liability.

Previous breakfast briefings

Woman opening shop

O’r cyfyngiadau symud i’r adferiad

30 Mehefin 2020

Cyfarfod hysbysu rhithwir yn canolbwyntio ar fusnesau bach yn y Gymru ôl-Covid

Image of digital display

Gwrthod dychwelyd i’r hyn sy’n arferol

1 Mehefin 2020

Cyfarfod hysbysu am gamau ar gyfer byd wedi’r pandemig

Female student raises hand in School classroom

Addas ar gyfer y dyfodol

8 Mai 2020

Sesiwn hysbysu sy’n edrych ar gwricwlwm newyddion i ysgolion Cymru sy’n lansio yn 2022

Group of people sat in lecture space

Re-energising Wales

12 Mawrth 2020

Sesiwn hysbysu'n edrych ar natur sylfaenol ynni

Group of people sat in lecture space

Recriwtio gyda gweledigaeth 20/20

13 Chwefror 2020

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast yn canolbwyntio ar adeiladu gweithlu yfory

Bayside city development

Buddsoddi yn Ne Cymru

27 Ionawr 2020

Briff sy’n archwilio buddsoddiad a chynllunio yn rhanbarth y Brifysgol

Audience prepared for event

Cymru Iachach

15 Ionawr 2020

Digwyddiad yn arddangos rôl cynllunwyr mewn prosiect cyflwyno newid

Man presents in Executive Education Suite

A oes mantais gystadleuol o ddefnyddio technoleg ddigidol i gwmnïau yng Nghymru?

16 Rhagfyr 2019

Sesiwn hysbysu dros frecwast yn edrych ar seilwaith digidol BBaChau yng Nghymru

South Wales Metro Logo

Metro De Cymru

23 Medi 2019

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast yn adolygu cynnydd hyd yn hyn

Prin, byrhoedlog a heb fod yn digwydd eto ac eto

20 Mai 2019

Sesiwn hysbysu dros frecwast yn amlinellu ffyrdd i fynd i'r afael â digartrefedd