Ewch i’r prif gynnwys

MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

Ewch â'ch sgiliau rheoli i'r lefel nesaf gydag MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial.

Wedi'i gyflwyno ar y cyd â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, mae MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial yn cyfuno cynhwysion craidd ein MBA blaenllaw gyda'r cyfle i astudio'r technolegau, yr algorithmau a'r offer sy'n gyrru datblygiad dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial.

Byddwch yn ennill sylfaen gadarn o fusnes, rheolaeth a heriau cymhwyso deallusrwydd artiffisial o fewn busnes. Byddwch yn elwa o addysgu a gyflwynir gan ymarferwyr academaidd arbenigol wedi'u hategu gan ddamcaniaeth ddiweddaraf ac wedi'i llywio gan fyd go iawn, darluniau a phrofiadau ymarferol.

Laptop surrounded by high tech graphics
Byddwch yn astudio modiwl arbenigol ar ddeallusrwydd artiffisial hefyd yn Academi’r Gwyddorau Data, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Dysgu a deall heriau rheoli cymhwyso deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol o fewn busnes.

Byddwch yn dangos y dysgu hwn drwy gydweithio ar gyfres o senarios byw a fydd yn herio ac yn datblygu ffyrdd newydd o feddwl am gynulleidfaoedd penodol, a gweithio gyda nhw.

Rhagor o wybodaeth

Gweinyddu Busnes gyda Deallusrwydd Artiffisial (MBA)

Mae’r rhaglen ar gyfer pobl brofiadol mewn technoleg neu waith addas a hoffai dreulio cyfnod o astudio a datblygu personol i’w helpu i gyrraedd rolau arweinyddion uchelradd yn gyflymach.

Bydd MBA Caerdydd gyda Deallusrwydd Artiffisial yn eich helpu i adael eich ôl

Mae deallusrwydd artiffisial, cloddio data a dysgu peirianyddol yn gynyddol gyffredin yn ein bywydau bob dydd, gyda defnyddiau mewn diwydiannau gan gynnwys canfod twyll, dadansoddi fforensig a chymorth penderfyniadau meddygol.

Datblygu eich sgiliau i ateb y galw am reolwyr effeithiol sydd â gwell gwybodaeth a galluoedd i ymateb i anghenion sy'n esblygu busnesau heddiw.

Bydd ein modiwlau sy'n cael eu harwain gan her, yn seiliedig ar senarios traws-swyddogaethol a seiliedig ar weithredu a geir fel arfer yn y gweithle, yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i chi fod yn arweinydd ysbrydoledig, gan ysgogi newid busnes cadarnhaol gan ddefnyddio datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial.

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Cwrdd â Chyfarwyddwr y Rhaglen MBA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, cysylltwch â ni. Byddwn wrth fy modd yn clywed gennych chi.

Dr Saloomeh Tabari

Darlithydd mewn Marchnata a Strategaeth