Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Mae ein rhaglenni israddedig sy'n berthnasol i alwedigaethau wedi eu dylunio er mwyn cydbwyso theori a gwaith ymarferol, yn eich helpu i ddod i'r brig mewn marchnad swyddi gystadleuol.

Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau modiwl ym mhob rhaglen gradd, sy'n eich galluogi i deilwra eich gradd wrth iddo ddatblygu er mwyn gweddu eich diddordebau a'ch uchelgeisiau gyrfa.

Yn ogystal â hyblygrwydd ein rhaglenni, er mwyn ategu at eu trylwyredd, rydym wedi cyflwyno nifer o gyfleoedd newydd i chi wella eich astudiaeth ac i'ch paratoi chi ar gyfer yr heriau gallwch wynebu yn y byd busnes cyfoes.

Accounting and Finance

Our Accounting and Finance programmes offer a challenging and stimulating combination of applied and academic study.

Business Management

Our BSc Business Management programme provides a broad education across the range of business and management subjects and can be tailored to your professional interests.

Economics

We offer a broad selection of modules with an emphasis on applied economics and monetary and financial economics.

Astudio dramor fel rhan o’ch gradd israddedig

Cewch archwilio ffiniau pell, croesawu arferion newydd a gwerthfawrogi diwylliannau gwahanol drwy astudio dramor fel rhan o’ch gradd.

Gwella eich sgiliau iaith

Rydym yn byw mewn economi byd-eang lle mae sgiliau iaith wedi dod yn fwyfwy deniadol i gyflogwyr. Gan hynny, rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i ychwanegu elfen ryngwladol i'ch astudiaethau:

  • Gallwch astudio cyfrifeg, bancio a chyllid, economeg busnes, rheoli busnes neu economeg ar y cyd â Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg a threulio eich trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n prifysgolion partner mawreddog.
  • Fel arall, gall fyfyrwyr Bsc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) dreulio semester dramor (wrth astudio drwy gyfrwng y Saesneg).

Profiad gwaith

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi cyflogadwyedd a chynnwys profiad gwaith ymarferol yn ein rhaglenni::

  • Gallwch newid i gwrs pedair blynedd gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol, lle byddwch yn treulio blwyddyn mewn diwydiant yn gweithio llawn amser a'n derbyn cyflog.
  • Gall fyfyrwyr Bsc Cyfrifeg gymryd mantais o Raglen Partneriaeth Israddedig Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr ac ennill blwyddyn o brofiad gwaith mewn cwmni cyfrifeg neu amgylchedd busnes tebyg.
  • Gall fyfyrwyr Bsc Rheoli Busnes wneud cais i dreulio ail semester yr ail flwyddyn yn gweithio gyda chwmni partner yn llawn amser, yn derbyn cyflog.