Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ymchwil yr Adran Rheolaeth, Cyflogaeth a Sefydliad (MEO) yn cyfrannu at genhadaeth gwerth cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd.

Ein nod yw gwella amodau cymdeithasol ac economaidd drwy fynd i’r afael â heriau o bwys gan ddefnyddio ymchwil newydd a rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn cynnal ymchwil mewn tri maes eang: Cysylltiadau Cyflogaeth, Astudiaethau Trefniadaeth a Rheolaeth, a bydd yr olaf o’r rhain yn canolbwyntio’n benodol ar reoli'r sector cyhoeddus, rheoli iechyd a pholisïau cyhoeddus.

Grwpiau, unedau a chanolfannau ymchwil

Mae ein hymchwil yn rhyngddisgyblaethol ac yn adeiladu ar y gwahanol ddisgyblaethau a ymgorfforir yn ein hadran, ond mae’n gwneud hynny hefyd trwy ddatblygu perthnasoedd cydweithredol ac ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Ar yr un pryd, mae gan ein hymchwil sylfaen ddisgyblaethol gref, ac mae'r Adran MEO yn cynnal nifer o Grwpiau a Chanolfannau Ymchwil, sy'n arwain yn eu maes astudio.

 • Arloesedd a gwelliannau i wasanaethau
 • Ansawdd a diogelwch
 • Rheoli pobl
 • Mapio a rheoli prosesau
 • Rheoli prynu, caffael a chadwyni cyflenwi
 • Sefydliadau cynaliadwy
 • Arloesedd sefydliadol
 • Entrepreneuriaeth
 • Arbenigwyr a phroffesiynau
 • Arweinyddiaeth gyhoeddus a llywodraethiant cyfrifol
 • Cryfder
 • Disgwrs
 • Dyfodol gwaith
 • Gwaith gweddus
 • Cyflog byw
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Undebau llafur a sefydliadau cyflogwyr
 • Cyflafareddu
 • Anabledd
 • Economi a sgiliau
 • Anghydraddoldebau
 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Yr amgylchedd
 • Plant dan ofal
 • Unigrwydd ac ynysu cymdeithasol

Ymchwil gydweithredol

Mae academyddion yr Adran MEO yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr ar draws y Brifysgol a thu hwnt, gan gymryd rhan mewn nifer o fentrau a sefydliadau ymchwil rhyngddisgyblaethol:

 • Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Canolfan Ymchwil Polisi Arloesedd
 • Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy
 • Y-Lab
 • Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)