Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gradd israddedig ysgogol a dynamig ac mae gennym enw da yn rhyngwladol am ein haddysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.

Cyrsiau'r Biowyddorau (BSc)

Cyrsiau'r Biowyddorau (BSc)

Mae ein rhaglenni gradd yn cynnig hyblygrwydd i deilwra eich cwrs i gyd-fynd â'ch diddordebau a dyheadau.

Gradd Meistr Integredig

Gradd Meistr Integredig

Rydym yn cynnig dewis o raddau Meistr integredig ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymchwil a rhai sydd am gael gyrfa ym maes gwyddoniaeth..

Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol

Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol

All of our courses can be taken with a Professional Training (or 'Sandwich') Year, offering you the chance to gain professional research experience.

Cyrsiau maes

Cyrsiau maes

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau maes darparu profiad gwerthfawr o dechnegau modern a sgiliau ymarferol mewn bioleg maes.

 Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

O ymchwilwyr canser i geidwaid cigysyddion, gall ein graddau agor drysau i amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous a boddhaus.

Cyfleoedd byd-eang

Cyfleoedd byd-eang

Gall myfyrwyr yn yr Ysgol Biowyddorau gymryd mantais o’r nifer o gyfleoedd i weithio neu astudio tu allan i’r DU.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gyntaf yw’r cyfle i astudio cymaint o bynciau gwahanol mewn un cynllun gradd, a’r hyblygrwydd i arbenigo a newid cwrs gradd fel yr ydych yn datblygu eich diddordebau a’ch gwybodaeth. Mae’r gwaith ymarferol yn wirioneddol ddiddorol ac yn berthnasol i’r modiwlau, ac mae’r adborth yn wych!

Anna White Gwyddor Biofeddygol