Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gradd israddedig ysgogol a dynamig ac mae gennym enw da yn rhyngwladol am ein haddysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.

Female student examining a skeleton

Cyrsiau'r Biowyddorau (BSc)

Mae ein rhaglenni gradd yn cynnig hyblygrwydd i deilwra eich cwrs i gyd-fynd â'ch diddordebau a dyheadau.

Female student looking through microscope

Gradd Meistr Integredig

Rydym yn cynnig dewis o raddau Meistr integredig ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymchwil a rhai sydd am gael gyrfa ym maes gwyddoniaeth..

Students on a boat in Tobago

Cyrsiau maes

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau maes darparu profiad gwerthfawr o dechnegau modern a sgiliau ymarferol mewn bioleg maes.

Magnetic Resonance Imaging MRI

Gwella cyflogadwyedd

Rydym yn cynnig blynyddoedd lleoliad proffesiynol a chynghorydd cyflogadwyedd i’ch helpu chi i gael y rhagolygon gyrfa gorau posib.

Student in New Zealand countryside

Cyfleoedd Byd-eang

Gall myfyrwyr yn yr Ysgol Biowyddorau gymryd mantais o’r nifer o gyfleoedd i weithio neu astudio tu allan i’r DU.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gyntaf yw’r cyfle i astudio cymaint o bynciau gwahanol mewn un cynllun gradd, a’r hyblygrwydd i arbenigo a newid cwrs gradd fel yr ydych yn datblygu eich diddordebau a’ch gwybodaeth. Mae’r gwaith ymarferol yn wirioneddol ddiddorol ac yn berthnasol i’r modiwlau, ac mae’r adborth yn wych!

Anna White, Gwyddor Biofeddygol