Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Datblygwch eich sgiliau, eich dealltwriaeth a'ch rhagolygon gyrfa gyda'n rhaglenni ôl-raddedig.

Bioleg Data Mawr (MSc)

O ficrobiomau, ffenomau a genomau i ecosystemau cyfan, mae biolegwyr yn casglu setiau data mwy a mwy cymhleth. Gwella eich cyflogadwyedd drwy ddysgu sut i gasglu, modelu a dehongli data mawr - sgiliau y mae'r byd academaidd, llywodraeth a diwydiant yn galw amdanynt.

Bydd ymagwedd unigryw, gyfannol ein MSc Bioleg Data Mawr arloesol yn eich galluogi i ddefnyddio platfformau data mawr arloesol i fynd i'r afael â heriau y mae bioleg ddatblygiadol yn eu cynnig wrth oruchwylio clefydau ac ecoleg.

Mae wedi'i alinio'n uniongyrchol â'r dechnoleg gyfredol, o ddilyniannu genomau i fio-ddelweddu, ac mae ein MSc yn ymdrin â meysydd craidd fel bioleg systemau, biowybodeg, ystadegau a dulliau 'omeg'. Gan ganolbwyntio ar hyfforddiant rhyngddisgyblaethol ymarferol, byddwch yn dysgu sut i gasglu data mawr a'i fodelu i'w ddadansoddi ar wahanol raddfeydd biolegol - o foleciwlau i ecosystemau.

Gwrandewch ar Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr Veronica Grieneisen, sy’n siarad am yr MSc yn ein podlediad ynghylch Bioleg Data Mawr.

Rhagor o wybodaeth a sut i gyflwyno cais

Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang (MSc)

Mae'r byd yn wynebu heriau digynsail, ac er mwyn ymateb i'r heriau hyn, mae angen gwyddonwyr arloesol a hyblyg arnom sy'n gallu datblygu strategaethau cadwraeth sy’n cael effaith wirioneddol.

O afonydd de Cymru i goedwigoedd glaw Borneo, mae ein MSc mewn Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yn cwmpasu'r prif ystyriaethau cadwraeth sy'n effeithio ar amrywiol gynefinoedd ledled y byd.

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Dr Ian Vaughan yn darparu hyfforddiant mewn meysydd craidd, fel arolygon bywyd gwyllt, asesiadau bioamrywiaeth a rheoli rhywogaethau. Byddwch yn dysgu sut i adnabod bygythiadau cyfredol a newydd i rywogaethau ac ecosystemau, ac yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i fynd i'r afael â'r bygythiadau hyn gyda datrysiadau effeithiol a graddadwy.

Rhagor o wybodaeth a sut i gyflwyno cais

MRes mewn Biowyddorau

Rydym hefyd yn cynnig Athro Ymchwil (MRes) sydd wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau, y technegau a’r profiad labordy uniongyrchol hanfodol sydd eu hangen ar ôl-raddedigion i ddilyn gyrfa mewn ymchwil yn y dyfodol.

Mae’r Meistr mewn Ymchwil (MRes) mewn Biowyddorau yn rhaglen sy’n para blwyddyn, wedi’i dylunio i ddarparu cymhwyster ôl-raddedig gwerthfawr ac sy’n galluogi unigolion i wneud prosiect ymchwil sylweddol sy’n para 6 mis yn labordy gwyddonydd o fri rhyngwladol. Mae'r rhaglen yn addas iawn ar gyfer rhywun sy'n ystyried ymgymryd â PhD ond sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am ymchwil yn y gwyddorau biolegol yn gyntaf. Mae hefyd yn addas i'r rhai sy'n dymuno cael gyrfa mewn ymchwil y tu allan i'r byd academaidd.

Rhagor o wybodaeth a sut i gyflwyno cais