Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau'r Biowyddorau (BSc)

Mae ein rhaglenni gradd arloesol sy'n seiliedig ar ymchwil yn hyblyg iawn, a gallwch deilwra eich cwrs at eich diddordebau chi.

Dyma’r hyn sydd gan Beth a Henry i’w ddweud am astudio yn Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

Mae ein cyrsiau wedi’u dylunio i fod mor hyblyg â phosibl. Wrth i chi fynd drwy eich cwrs, byddwch yn gallu dewis i arbenigo mewn maes penodol. Gallwch hyd yn oed ddewis i drosglwyddo i un o’r graddau eraill y mae’r Ysgol yn eu cynnig, gan gynnwys un o’n graddau meistr integredig.

Rydym yn cynnig pum prif bwnc gradd mynediad, yn ogystal â thair gradd ‘ymadael’ mewn Anatomeg, Geneteg a Ffisioleg.

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

Enw'r raddCôd UCAS
Biocemeg (BSc)C700
Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)C74C
Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)CR41
Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)C701

Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn cynnig amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu a hogi eich sgiliau fel biolegydd. Mae'r pwnc cyfareddol hwn yn cyfuno damcaniaeth wyddonol a gwaith ymarferol mewn labordy a gwaith maes, ac o'i astudio byddwch yn meddu ar well dealltwriaeth o'r byd o'ch cwmpas a'r modd y mae'n gweithio.

Enw'r raddCôd UCAS
Gwyddorau Biolegol (BSc)C100
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)C103
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)C102
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)C101

Cewch gyfle i archwilio'r wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i feddyginiaeth ac ymchwil feddygol, ac ennill profiad o bynciau a thechnegau cyfoes.

Enw'r raddCôd UCAS
Gwyddorau Biofeddygol (BSc)BC97
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)B900
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)B901
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)BC9R

Gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau biolegol a seicolegol, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth sy’n cael ei harwain gan ymchwil yn archwilio dirgelion yr ymennydd dynol.

Enw'r raddCôd UCAS
Niwrowyddoniaeth (BSc)B142
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)B143
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)B141
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)B140

Dewiswch eich taith

Bydd teitl eich gradd derfynol yn dibynnu ar y modiwlau y byddwch yn eu dewis ym mlwyddyn dau a thri. Rydym yn cynnig arweiniad llawn drwy gydol y broses hon i helpu i wneud yn siŵr eich bod yn graddio â gradd sy’n cyfateb i’ch diddordebau a dyheadau gyrfaol.

Mae ein holl raddau ar gael gyda Blwyddyn Ragarweiniol a/neu Flwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (neu ‘Ryngosod’). Hefyd rydym yn cynnig detholiad o’n graddau meistr integredig pedair blwyddyn

Gan ddibynnu ar y modiwlau yr ydych yn eu dewis, gallwch fanteisio ar ein hamrywiaeth o gyrsiau maes hefyd. Mae’r cyrsiau hyn yn meithrin profiad ymarferol o dechnegau biolegol cyfoes a sgiliau maes.

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddau wedi’u dylunio i roi i chi’r wybodaeth wyddonol, y profiad ymarferol, a’r sgiliau trosglwyddadwy a werthfawrogir gan gyflogwyr yn y farchnad swyddi byd-eang sydd ohoni. O ymchwilwyr canser i glinigwyr, technegwyr labordy i flogwyr gwyddoniaeth, mae ein graddedigion bellach yn mwynhau ystod eang o yrfaoedd llwyddiannus a gwobrwyol.

Yn 2016/17, dywedodd 93% o'n graddedigion eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.