Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio â ni

Gall cyn-fyfyrwyr weithio gyda'r brifysgol i ddod ag amrywiaeth o fuddion i'w gweithle.

Cynnig interniaeth i fyfyrwyr

Manteisiwch ar dalent, angerdd a syniadau y gall ein myfyrwyr eu cynnig i’ch sefydliad a chyflogi arweinwyr yfory heddiw. Mae cyfleoedd yn y gweithle yn gallu para unrhyw hyd rhwng pythefnos a blwyddyn, gyda sefydliadau o bob maint, a gallen nhw ddigwydd unrhyw le yn y byd. Rhagor o wybodaeth.

Ysgol Busnes Caerdydd

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd ar gyfer cydweithredu sy'n cefnogi busnesau ac entrepreneuriaid. Rhagor o wybodaeth.

Datblygiad Proffesiynol

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, digwyddiadau a chyfleoedd ar gyfer cydweithredu sy'n cefnogi busnesau ac entrepreneuriaid. Dysgwch ragor am sut y gallant gefnogi eich busnes..

Codi arian corfforaethol

Gall eich cwmni gefnogi ymchwil Prifysgol Caerdydd ym maes y niwrowyddorau ac iechyd meddwl neu ymchwil canser, sy'n newid bywydau, ac ymgysylltu â'ch staff drwy godi arian corfforaethol. Gall codi arian gyda chydweithwyr helpu i roi hwb i ysbryd tîm a hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol. Mae hefyd yn ffordd wych o fodloni amcanion cyfrifoldeb corfforaethol ac arddangos cefnogaeth eich sefydliad i ymchwil byd-eang, sy'n digwydd yma yng Nghaerdydd.

Dysgwch ragor am drefnu i dîm corfforaethol redeg Hanner Marathon Caerdydd neu gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian eraill fel heriau neu ddigwyddiadau.