Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr

Edrychwch ar y digwyddiadau sydd ar y gweill o bob rhan o Brifysgol Caerdydd sydd ar gael i gyn-fyfyrwyr. Wedi methu un o'n digwyddiadau yn y gorffennol? Gwyliwch nhw eto yn archif ein recordiadau o ddigwyddiadau.

Digwyddiadau blaenorol

I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Arloesedd Digidol yn ystod Cyfnod o Argyfwng (4 Tachwedd 2020)

Gwyliwch I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Arloesedd Digidol yn ystod Cyfnod o Argyfwng

Gwrandewch ar y sgwrs hon a arweinir gan gynfyfyrwyr, gyda George Bellwood (BA 2019) a Mared Jones (BA 2015, MA 2017), wrth iddynt drafod sut maent wedi defnyddio arloesedd digidol wrth ymateb i COVID-19.

Bôn-gelloedd Canser y Fron: dod o hyd i therapïau canser wedi'u targedu (22 Hydref 2020)

Gwyliwch Bôn-gelloedd Canser y Fron: dod o hyd i therapïau canser wedi'u targedu

Ymunwch â Dr Richard Clarkson, Dirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad a'r Cydymaith Ymchwil, Dr Giusy Tornillo, fydd yn trafod eu hymchwil i fôn-gelloedd canser ym maes canser y fron a'u rôl mewn metastasis, lledaeniad tiwmorau niweidiol o amgylch y corff.

Arthritis: mae poen unigolyn angen triniaeth gyfannol a phersonol (19 Medi 2020)

Gwyliwch Arthritis: mae poen unigolyn angen triniaeth gyfannol a phersonol

Ymunwch â’r Athro Simon Jones a’r Athro Ernest Choy wrth iddynt drafod eu hymchwil i sut mae cleifion â’r un diagnosis o arthritis yn dangos gwahaniaethau sylfaenol yn eu symptomau a’u hymateb i driniaeth.

Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc (17 Medi 2020)

Gwyliwch Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc

Gwnaethom gynnal arddangosfa ymchwil gyda'n hymchwilwyr niwrowyddorau ac iechyd meddwl ar 17 Medi 2020. Ymunodd yr Athro Frances Rice a'r Athro Simon Murphy â'r Llywydd a'r Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan i drafod eu hymchwil bresennol i achosion o orbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc.

I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Amrywiaeth yn y diwydiannau creadigol (6 Awst 2020)

Gwyliwch I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Amrywiaeth yn y diwydiannau creadigol

Ail-wyliwch ein gweminar o 6 Awst 2020 fu’n cynnwys rhai o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd Joycelyn Longdon (BSc 2019) a Pat Younge (BSc 1987).

O ganser i COVID-19: allwn ni harneisio feirysau er gwell? (22 Gorffennaf 2020)

Gwyliwch O ganser i COVID-19: allwn ni harneisio feirysau er gwell?

Ymunodd Dr Alan Parker a Dr Carly Bliss â TJ Rawlinson i drafod a allwn harneisio feirysau er gwell. Mae eu hymchwil wedi'u harwain at gymhwyso feiroleg mewn therapïau canser a chlefydau heintus, ac yn ddiweddar yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Sesiwn Holi ac Ateb #TîmCaerdydd: Charlotte Arter (1 Gorffennaf 2020)

Gwyliwch Sesiwn Holi ac Ateb #TîmCaerdydd: Charlotte Arter

Ymunwch â Chapten #TîmCaerdydd Hannah Sterritt am sesiwn holi ac ateb gyda'r athletwr rhyngwladol Charlotte Arter. Charlotte yw daliwr record hanner marathon Cymru, record y byd parkrun i fenywod, ac mae'n athletwr rhyngwladol dros Brydain.