Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a dysgu

Fel un o gyn-fyfyrwyr Caerdydd, gallwch gael mynediad at fuddion a chymorth unigryw i'ch helpu i ddatblygu eich gyrfa, adeiladu eich rhwydwaith, a hyrwyddo eich addysg.

Gallwch hefyd fanteisio ar gymuned gyn-fyfyrwyr fyd-eang Caerdydd sydd wrth law i rannu eu profiad, eu harbenigedd a'u hamser, i helpu i roi hwb i'ch gyrfa. Cadwch mewn cysylltiad, arddangos eich talentau, a gwneud y gorau o'ch cymuned cyn-fyfyrwyr.

Cyngor ar yrfaoedd gan gynfyfyrwyr

Manteisio ar ddoethineb a gwybodaeth eich cymuned o gynfyfyrwyr am yrfaoedd. Mae ein cyfres blogiau 'Bossing It' yn dwyn ynghyd gyngor ar yrfaoedd gan ystod o gynfyfyrwyr.

Cyngor gyrfaol a chymorth

Gall Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael mynediad at amrywiaeth o gyngor a gwybodaeth gyrfaoedd sydd wedi'u cynllunio i wella eu cyflogadwyedd graddedigion.

Datblygiad personol a phroffesiynol

Mae’r Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser wedi’u hanelu at ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Cefnogaeth i entrepreneuriaid

Os oes gennych syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol, neu eisiau ennill sgiliau newydd rydym yma i’ch cefnogi chi.

Cysylltiad Caerdydd

Cysylltiad Caerdydd yw'r platfform rhwydweithio ar gyfer ein cymuned o gyn-fyfyrwyr. Mae miloedd o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn barod i gynnig cymorth, cyngor, gwneud cyflwyniadau neu ateb cwestiynau.

Dewch o hyd i fentor

Mynnwch gyngor, adeiladwch eich rhwydwaith a darganfyddwch fwy am y llwybr gyrfa rydych chi am ei ddilyn trwy ddod o hyd i fentor o'n cymuned cyn-fyfyrwyr.

Ceisiadau am ddogfennau a thystlythyrau

Cysylltiadau ar gyfer derbyn copi o'ch trawsgrifiad neu dystysgrif neu os oes angen cadarnhad o'ch gradd.

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Mae'r HEAR yn cynnig un cofnod digidol cynhwysfawr am ddim sy'n eich galluogi i gyflwyno eich llwyddiannau'n ddigidol i gyflogwyr a thiwtoriaid ôl-raddedig yn ystod eich gradd ac ar ôl iddi ddod i ben.

Arolwg Deilliannau Graddedigion

Mae Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch.

Cynigiwch interniaeth neu leoliad gwaith

Manteisiwch ar dalent, angerdd a syniadau y gall myfyrwyr Caerdydd eu cynnig i’ch sefydliad