Ewch i’r prif gynnwys

Cadw mewn cysylltiad

Ein graddedigion yn dathlu wedi graddio
Ein graddedigion

Mae’r profiadau a gewch yng Nghaerdydd yn mynd y tu hwnt i’ch amser ar y campws. Mae’n aelodaeth rad ac am ddim i gymuned o dros 210,000 o gynfyfyrwyr.

Mae ystod o wasanaethau dethol ar gael i gynfyfyrwyr i cyfoethogi eich bywyd ar ôl graddio. Er mwyn manteisio ar y gwasanaethau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich manylion.

Diweddaru eich manylion

Cadwch mewn cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd drwy gyflwyno eich manylion diweddaraf.

Cofrestrewch i newyddion cynfyfyrwyr

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Clywch am newyddion cyn-fyfyrwyr, cyfleoedd, cynigion, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau drwy e-bost neu bost.

Canghennau a grwpiau cynfyfyrwyr

Mae Canghennau a Grwpiau Cynfyfyrwyr yn gyfle i'n cynfyfyrwyr gysylltu, rhwydweithio, datblygu perthnasoedd cryf a rhannu cyfleoedd.

Cylchgrawn i gyn-fyfyrwyr

Mae ein cylchgrawn blynyddol i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Cyswllt Caerdydd – yn cynnwys newyddion am y brifysgol, cyfweliadau â chyn-fyfyrwyr, ac erthyglau am yr ymchwil ddiweddaraf sy’n digwydd yng Nghaerdydd.

Aduniadau

Mae trefnu aduniad cyn-fyfyrwyr yn ffordd wych o ailgysylltu â hen ffrindiau.

Buddion i gyn-fyfyrwyr

Fel cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd, mae gennych fynediad at ystod o wasanaethau a buddion unigryw sydd wedi'u cynllunio i gyfoethogi eich bywyd ar ôl graddio a'ch cefnogi drwy gydol eich gyrfa.

Cydweithio â ni

Gall cyn-fyfyrwyr weithio gyda'r brifysgol i ddod ag amrywiaeth o fuddion i'w gweithle.

Cysylltu â hen ffrindiau

Os ydych wedi colli cysylltiad gyda ffrind neu ffrind cwrs, gallwn ni eich helpu i ailgysylltu.