Ewch i’r prif gynnwys

Gwirfoddoli

Gall cyn-fyfyrwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau - o fynychu aduniad i gynnig eich amser drwy wirfoddoli.

Gwirfoddolwch i fod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr

Cofrestrwch eich diddordeb mewn bod yn Llysgennad Cynfyfyrwyr a helpwch i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr a chynfyfyrwyr Caerdydd.

Dod yn fentor

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol.

Rhannwch eich stori

Rhannwch eich llwyddiant ac ysbrydolwch genedlaethau o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol.

Codi arian i Prifysgol Caerdydd

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhoi nawr

Gwnewch rodd yn fisol ar-lein a helpwch i wneud gwahaniaeth.

Cynigiwch interniaeth neu leoliad gwaith

Manteisiwch ar dalent, angerdd a syniadau y gall myfyrwyr Caerdydd eu cynnig i’ch sefydliad