Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i entrepreneuriaid

Mae’r Tîm Mentro a Dechrau Busnesau yn gallu eich cefnogi wrth i chi ddatblygu sgiliau ar gyfer sefydlu busnes, hunan-gyflogaeth ac arloesedd.

Mae gan gynfyfyrwyr fynediad at y gwasanaethau canlynol hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio:

  • cyfleoedd i rwydweithio
  • digwyddiadau siaradwyr gwadd
  • gweithdai sgiliau a dechrau busnes
  • cyngor busnes un-i-un
  • mynediad at le swyddfa am ddim i ddechrau busnes (niferoedd cyfyngedig)

Cyfleoedd ar gyfer llwyddiant entrepreneuraidd

Gwobrau Cychwyn Busnes y Gwanwyn

Nod ein cystadleuaeth syniadau busnes flynyddol yw ysbrydoli ac ysgogi ein myfyrwyr a’n graddedigion entrepreneuraidd drwy ddarparu cyllid a chymorth. Eleni, daeth deuddeg entrepreneur ifanc yn fuddugol, gyda phob un yn ennill gwobr ariannol hael i helpu i dyfu eu busnesau. Bydd ceisiadau ar gyfer ein Gwobrau Cychwyn Busnes nesaf yn agor yng Ngwanwyn 2025.

100 o Syniadau Mawr

Crëwyd y gystadleuaeth 100 Syniadau Mawr i ysbrydoli creadigrwydd, annog meddwl uchelgeisiol, a’ch cefnogi i gyflawni eich nodau yn ystod eich amser yn y brifysgol ac ar ôl graddio.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnig 100 o wobrau ariannol o £100 yr un, gydag un myfyriwr hynod greadigol ac uchelgeisiol yn ennill y wobr fawr o £500. Bydd ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth 100 Syniadau Mawr nesaf yn agor yn hydref 2024.

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am unrhyw un o'r gwobrau a grybwyllir uchod, cofrestrwch ar gyfer y Llwybr Cychwyn Busnes a Llawrydd ar eich cyfrif Dyfodol Myfyrwyr. Dechreuwch weithio ar eich syniad nawr gyda chefnogaeth ein tîm Menter Myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth

Tîm Menter