Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Dywedwch wrthym os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd meddyliol neu gorfforol, neu anhawster dysgu penodol.

Rhoi gwybod am eich anabledd

Sut a pham ddylech ddatgelu eich anableddau i ni a'r dystiolaeth fydd angen i chi ei chyflwyno.

Cefnogi eich dysgu

Y ffyrdd y gallwn eich cefnogi chi yn ystod eich amser yma.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael i dalu am eich costau cymorth anabledd.

Rhagor o wybodaeth

Cefnogaeth Anabledd (Cathays)