Ewch i’r prif gynnwys

Covid-19 - Caerdydd yn ennill £1m ar gyfer ymchwil Sêr Cymru

12 Ionawr 2021

Stock image of coronavirus

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill £1m mewn grantiau ymchwil Sêr Cymru i fynd i’r afael â heriau Covid-19.

Mae 14 gwobr gan Lywodraeth Cymru yn rhychwantu tri choleg y Brifysgol ac yn canolbwyntio ar ystod o atebion - o ddefnyddio catalysis newydd ar gyfer diheintio arwynebau i barhad dysgu digidol yng Nghymru.

Mae'r gwobrau mwyaf yn cynnwys cyllid i archwilio technolegau newydd ar gyfer profion-pwynt-gofal genetig ar gyfer SARS-CoV-2 a gweithio i ddatblygu pilenni hidlo firysau actif.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Mae prifysgolion Cymru wedi bod ar flaen y gad yn yr ymateb i Covid-19, gan ddatblygu atebion i’r llu o heriau y mae’r pandemig wedi’u cyflwyno. Mae prosiectau Prifysgol Caerdydd yn seiliedig ar arbenigedd ar draws disgyblaethau sbectrwm eang, o firoleg ac imiwnoleg i ddiagnosteg a gwyddoniaeth ymddygiad, gan gynnig potensial gwirioneddol yn y frwydr yn erbyn firws.”

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Bydd cyllid trwy alwad Sêr Cymru - Mynd i’r Afael â COVID-19 yn caniatáu i ymchwilwyr ddatblygu cynigion newydd a allai gyfrannu at, neu hybu datblygiad ymchwil sy’n effeithio ar COVID-19, gan osod y sylfeini ar gyfer cynigion mwy i ffrydiau cyllido eraill.”

Mae'r gwobrau i gyd ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg fel a ganlyn:

YmgeiswyrTeitlCyfraniad LlC
Yr Athro Andrew Godkin, Dr Bruce MacLachlan, Prifysgol Monash, Melbourne, yr Athro Paul Klenerman, Adran Feddygaeth Nuffield, RhydychenDefnyddio astudiaethau strwythurol i archwilio sut y gall dderbynyddion celloedd-T (TCRs) wedi'u rhwymo i beptid-MHC dosbarth II (pMHC-II) lywio dyluniad brechlyn COVID-19£60,243.00
Dr. Tomasz Jurkowski, Oliver Castell, Jim Murray, Patrick HardingeTechnolegau newydd ar gyfer profion-pwynt-gofal genetig ar gyfer SARS-CoV-2£141,869.00
Andrew J Weightman, Tom Connor, Isabelle Durance, Devin Sapsford, Peter Kille, Owen Jones, Kata Farkas, Davey Jones, James McDonald, Shelagh MalhamMonitro Dŵr Gwastraff a Gwyliadwriaeth Amgylcheddol SARS-CoV-2/COVID-19 gan ddefnyddio Dulliau Metafiromig£102,201.00
Yr Athro Chris Taylor, Dr Jennifer Hampton a Mr Rhys DaviesParhad dysgu yng Nghymru: Dadansoddiad ‘byw’ o ddysgu ar-lein£22,243.00
Dr Rich Stanton, Eddie WangPotensial diagnostig a therapiwtig ADCC ar gyfer COVID-19£70,587.00
Dr Katerina Kaouri (Prif Ymchwilydd), yr Athro Ian Griffiths, Dr Enrique Ruiz-TrejoModelu mathemategol a haenau craff: ymladd yn erbyn pandemig COVID-19£62,634.00
Dr Helen Waller-Evans, Dr Ceri Fielding, Dr Emyr Lloyd-EvansA yw atal y derbynnydd firws lysosomal NPC1 yn atal heintusrwydd SARS-CoV-2?£46,807.00
Yr Athro Graham J. Hutchings, Dr Jennifer K. Edwards, Dr Andrea Folli, Dr Richard Lewis Yr Athro Jean-Yves Maillard a'r Athro Damien MurphyDiheintio arwynebau gan ddefnyddio catalysis newydd£81,304.00
Yr Athro John HarringtonTuag at Gyfraith Iechyd yng Nghymru: Gwerthoedd, Llywodraethu a Datganoli ar ôl COVID-19£87,310.00
Yr Athro Andrea Brancale (Prifysgol Caerdydd; Prif Ymchwilydd); Dr.  Salvatore Ferla (Undod Abertawe; Cydymchwilydd); Dr.  Giulio Nannetti (Prifysgol Caerdydd; Cydymchwilydd)Ymchwil Coronafirws Cymru (CoRe-C): platfform ar gyfer darganfod asiantau Gwrth-Fetacoronafeirysau£53,887.00
Yr Athro Cathy Holt, Athro Val Sparkes (HCARE), Dr Jen Davies (HCARE) Athro Colin Gibson (C&V UHB Uned Peirianneg Adsefydlu)Derbyn yn glinigol technoleg mewn asesu adsefydlu o bell: mynd ar ôl heriau brys yn sgîl COVID o ran gyrru trosglwyddiadau technoleg i'r dyfodol£74,779.00
Yr Athro Oliver A Williams, yr Athro Jean-Yves Maillard, Dr Jennifer Edwards a Dr Andrew CrayfordPilenni Hidlo Firysau Actif£124,227.00
Dr Tatyana Shelkovnikova a'r Athro John AtackDatblygu profion a sgrinio trosiant uchel ar gyfer adnabod moleciwlau bach newydd gyda’r potensial i leihau’r storm sytocin wedi’i gyfryngu gan NEAT1_2 mewn COVID-19£74,950.00