Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Mae'r Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd yn datblygu rhwydweithiau cydweithredol sy'n bodoli eisoes ac yn adeiladu perthynas newydd gyda chwmnïau fferyllol cenedlaethol a busnesau bach a chanolig.

Byddwn hefyd yn datblygu ein hymgysylltiad â'r gymuned wyddonol ehangach, y cyhoedd, y gymuned i gleifion a chyrff ariannu.

Canolfannau cysylltiedig

Ymrwymiad cyhoeddus a phroffesiynol

Cysylltiadau diwydiannol gweithredol

Ysgolion sy'n cymryd rhan