Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau technoleg gwybodaeth

Gwasnaethau Cyfrifiadura
Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith.

Meddalwedd a gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth (TG) rhad ac am ddim i'ch helpu i fanteisio'n llawn ar eich amser gyda ni.

Meddalwedd am ddim

Lawrlwythwch Windows 10 a chewch defnyddio Microsoft Office 365 ar hyd at bum dyfais Windows a/neu Mac, a hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android) yn rhad ac am ddim.

Cadw'n ddiogel ar-lein

Lawrlwythwch feddalwedd wrthfirysiau rad ac am ddim ar eich Mac a/neu'ch cyfrifriaduron personol.

Cefnogaeth, offer ac adnoddau TG

Mae’r rhwydwaith diwifr ar gael ledled y Brifysgol yn rhad ac am ddim ar gampysau Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, yn ogystal â’r preswylfeydd sy’n eiddo i’r Brifysgol.

Gallwch hefyd gael gafael ar:

  • ystafelloedd TG (gan gynnwys rhai sydd ar agor 24/7) ar y ddau gampws
  • cefnogaeth TG 24/7 gan y Ddesg Gwasanaeth TG
  • cefnogaeth TG gan Repair IT yn Undeb y Myfyrwyr

Gwasanaeth recordio darlithoedd

Mae Learn Plus yn rhoi modd recordio darlithoedd a gweithgareddau dysgu eraill, a rennir ar-lein drwy Ddysgu Canolog a gellir eu gweld ar-lein neu drwy ap ffôn symudol. Gall adolygu’r recordiadau fod yn arbennig o ddefnyddiol ar adeg arholiadau ac asesiadau.

Mae rhagor o wybodaeth am gael gafael ar apiau, gwasanaethau a meddalwedd TG a’u defnyddio ar y fewnrwyd. Bydd y rhain ar gael i chi ar ôl i chi gael eich manylion mewngofnodi ar gyfer y Brifysgol.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG i gael cymorth a chyngor ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau TG:

Desg Gwasanaeth TG