Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Gwasnaethau Cyfrifiadura
Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith.

Rydym yma i’ch helpu chi i fanteisio ar ein hamrywiaeth o wasanaethau TG yn ystod eich amser yn y Brifsygol.

Meddalwedd am ddim

Gallwch lawrlwytho Windows 10 am ddim ar ddyfeisiau personol ac aros yn ddiogel gyda meddalwedd gwrth-firws Sophos ar Macs a/neu gyfrifiadur personol.

Gallwch hefyd cael copi am ddim o Microsoft Office ProPlus ar gyfer hyd at bum dyfais Windows a/neu Mac a hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android).

Mae rhagor o wybodaeth am gael mynediad a defnyddio'r meddalwedd ar gael ar y fewnrwyd, a fyddwch yn cael mynediad at pan fyddwch yn derbyn eich manylion mewngofnodi'r Brifysgol.

Cymorth TG, offer ac adnoddau

Mae rhwydwaith ddi-wifr Brifysgol eang ar gael am ddim ac yn cynnwys campysau Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, yn ogystal â neuaddau preswyl y Brifysgol.

Gallwch gael mynediad at:

  • ystafelloedd cyfrifiadura (gan gynnwys rhaid sydd ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos) ar draws y ddau gampws
  • cefnogaeth TG 24/7 o'r Ddesg Gwasanaeth TG
  • y Clinig TG yn Undeb y Myfyrwyr.
  • cyfleuster sgwrsio byw Desg Gwasanaeth TG
  • cefnogaeth TG yn Repair IT yn Undeb y Myfyrwyr.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG am gymorth a chyngor ar ddefnyddio ein gwasanaethau TG:

Desg Gwasanaeth TG