Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau TG

Gwasnaethau Cyfrifiadura
Ystafell gyfrifiaduron Ysgol y Gyfraith.

Meddalwedd a gwasanaethau TG am ddim i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser gyda ni

Meddalwedd am ddim

Ewch ati i lawrlwytho Windows 10 a defnyddio Microsoft Office 365 ar hyd at bum dyfais Windows a/neu Mac a hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android) yn rhad ac am ddim

Cymorth ac adnoddau TG

Mae rhwydwaith diwifr y Brifysgol ar gael i’w ddefnyddio’n rhad ac am ddim ar gampysau Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, yn ogystal â’r preswylfeydd sy’n eiddo i’r Brifysgol.

Gallwch hefyd gael y canlynol:

  • Cymorth TG 24/7 gan Ddesg y Gwasanaethau TG
  • Cymorth TG gan Repair IT yn Undeb y Myfyrwyr

Darganfyddwch ragor am yr adnoddau TG a digidol sydd ar gael ar ôl i chi ymrestru.

Gwasanaeth recordio darlithoedd

Mae Learn Plus yn galluogi myfyrwyr i recordio darlithoedd a gweithgareddau dysgu eraill. Mae’r recordiadau’n cael eu rhannu ar-lein drwy Dysgu Canolog ar ôl hynny, a gellir eu gweld ar-lein neu drwy ap ffôn symudol. Gall adolygu’r recordiadau fod yn arbennig o ddefnyddiol ar adeg arholiadau ac asesiadau.

Darganfyddwch ragor am ddefnyddio apiau, gwasanaethau a meddalwedd TG ar y fewnrwyd. Bydd y rhain ar gael i chi pan fyddwch wedi cael eich manylion mewngofnodi yn y Brifysgol.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â Desg y Gwasanaeth TG i gael cymorth a chyngor ar ddefnyddio ein gwasanaethau TG:

Desg Gwasanaeth TG