Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethu Gofal y Llygaid (PgCert)

 • Hyd: 2 flynedd (Dechrau ym mis Medi)
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod ein Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst. Ôl-radd) mewn Llywodraethiant Gofal Llygaid yw darparu cymhwyster proffesiynol yw rhoi cymhwyster nad yw ar gael ar hyn o bryd i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn llywodraethiant gofal llygaid.

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig (PG Cert) mewn Optometreg mewn Llywodraethiant Gofal Llygaid yn gymhwyster Lefel 7, 60 credyd, a’i nod yw darparu cymhwyster proffesiynol i’r rhai sy’n ymwneud â llywodraethiant gofal llygaid yn y DU. Er ein bod ni hefyd yn cynnig cymwysterau hynod lwyddiannus i bobl sy’n ymwneud ag ymarfer clinigol, mae’r cymhwyster hwn i bobl sy’n ymgymryd â rolau llywodraethiant clinigol ac ymgynghori yn y sector.

Mae’r cwrs hwn yn dechrau ym mis Medi, ac mae’n cynnwys tri modiwl craidd - sgiliau arwain, archwilio a gofal llygaid seiliedig ar dystiolaeth, ac agweddau cyfreithiol ar optometreg y DU - ynghyd â dewis o 20 credyd i ganiatáu i fyfyrwyr ddilyn eu diddordebau a gwella’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth am faes penodol. Nod y cwrs yw rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr gofal llygaid proffesiynol i oruchwylio gwasanaethau offthalmig yn llwyddiannus, gyda'r cyfle i ddod yn arweinwyr effeithiol yn y sector, a throsolwg cynhwysfawr o'u rhwymedigaethau cyfreithiol mewn ymarfer optometreg yn y DU.

Mae nifer o fodiwlau yn cyd-fynd â safonau cymhwysedd y cytunwyd arnyn nhw’n genedlaethol - er enghraifft, Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru a chynllun MECS, ymhlith eraill.

Gall myfyrwyr sydd â thystiolaeth o gyflawni safonau o’r fath o fewn y tair blynedd ddiwethaf ei chyflwyno i Gyfarwyddwr y rhaglen i’w hystyried ar gyfer achrediad dysgu blaenorol cymeradwy (APL), gyda chredydau modiwl yn cael eu rhoi i’r myfyriwr i gydnabod ei gyflawniadau blaenorol.

Nodweddion unigryw

 • The opportunity to learn with one of the leading Optometry Schools in Europe, rated excellent for teaching and research.
 • The involvement of research-active staff in course design and delivery.
 • The variety of modules on offer.
 • The flexibility of open learning.
 • The only eye care governance course available in the UK.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu rhagorol ac ymarferol mewn amgylchedd ymchwil arloesol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6316
 • MarkerHeol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • full GOC registration - if you are registered with the GOC you will need to provide your GOC number in the Membership of Professional Bodies section of the application form and do not need to provide evidence of your previous qualifications or references (where it asks for this information please write not-applicable)
 • an Honours degree in Optometry
 • or a professional optometric qualification.

Candidates who have studied at a postgraduate level in clinical optometry elsewhere (such as City or Aston Universities) can be considered for access to the programme at Cardiff University. This will be done via recognition of prior learning (RPL), and candidates must submit documentary evidence to support such an application e.g. through records of achievement documents, portfolios, and clinical records.

English language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application Deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir mwyafrif y cwrs ar Dysgu Canolog, sef system e-Ddysgu’r Brifysgol. Bydd cyflwyniadau darlith aml-gyfrwng, adnoddau ategol a thrafodaethau wedi’u harwain gan diwtoriaid cyrsiau ar gael i chi. Ar lawer o’r modiwlau, bydd addysgwyr blaenllaw yn y maes hefyd yn cynnig tiwtorialau a gweithdai sgiliau ymarferol. Gwneir asesiadau ffurfiannol a chrynodol drwy gwestiynau aml-ddewis ar-lein, aseiniadau a gwaith cwrs ysgrifenedig wedi’u cyflwyno (gan gynnwys blogiau a wicis grŵp) ynghyd ag arholiadau ymarferol, lle y bo’n briodol.

Mae tri o'r modiwlau'n orfodol, a gellir cymryd yr ugain credyd arall o'r amrywiaeth eang sydd ar gael.

Mae gan rai modiwlau fodiwlau partner rhagofynnol.

Mae modiwlau'n dechrau ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn a gall y tîm PGT gynghori myfyrwyr ar y drefn orau o'u hastudio yn unol ag amgylchiadau personol.

Gall yr 20 credyd sy'n weddill gynnwys unrhyw un o'n modiwlau eraill.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Low Vision 1: TheoryOPT00110 credydau
Low Vision 1: TheoryOPT00110 credydau
Low Vision 2: PracticalOPT00210 credydau
Low Vision 2: PracticalOPT00210 credydau
Acute Eye Care in Optometry 1OPT00410 credydau
Acute Eye Care in Optometry 2OPT00510 credydau
Paediatric OptometryOPT00610 credydau
Study and Research Skills for Eye Care ProfessionalsOPT00810 credydau
Study and Research Skills for Eye Care ProfessionalsOPT00810 credydau
Glaucoma FoundationOPT00910 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Legal Aspects of UK OptometryOPT01310 credydau
Management of Tear Film DisordersOPT01410 credydau
Evidence-based Eye Care and Clinical AuditOPT01610 credydau
Primary Eye Care Update: TheoryOPT01810 credydau
Primary Eye Care Update: TheoryOPT01810 credydau
Primary Eye Care Update: PracticalOPT01910 credydau
Primary Eye Care Update: PracticalOPT01910 credydau
Leadership Skills for Optical ProfessionalsOPT02120 credydau
Medical RetinaOPT02520 credydau
Medical RetinaOPT02520 credydau
Cataract and Refractive SurgeryOPT02610 credydau
Anterior Segment: Clinical Examination and ManagementOPT02710 credydau
Study and Research Skills for Eye Care Professionals 2OPT02810 credydau
Clinical Teaching, Education and AssessmentOPT02910 credydau
Glaucoma 2OPT03120 credydau
Glaucoma 3OPT03220 credydau
Paediatric Eye Care 2: PracticeOPT03310 credydau
Ocular Therapeutics for Minor Eye ConditionsOPT03910 credydau
Contact Lenses 1OPT04010 credydau
Contact Lenses 1OPT04010 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Low Vision 1: TheoryOPT00110 credydau
Low Vision 1: TheoryOPT00110 credydau
Low Vision 2: PracticalOPT00210 credydau
Low Vision 2: PracticalOPT00210 credydau
Acute Eye Care in Optometry 1OPT00410 credydau
Acute Eye Care in Optometry 2OPT00510 credydau
Paediatric OptometryOPT00610 credydau
Study and Research Skills for Eye Care ProfessionalsOPT00810 credydau
Study and Research Skills for Eye Care ProfessionalsOPT00810 credydau
Glaucoma FoundationOPT00910 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Glaucoma 1OPT01010 credydau
Legal Aspects of UK OptometryOPT01310 credydau
Management of Tear Film DisordersOPT01410 credydau
Evidence-based Eye Care and Clinical AuditOPT01610 credydau
Primary Eye Care Update: TheoryOPT01810 credydau
Primary Eye Care Update: TheoryOPT01810 credydau
Primary Eye Care Update: PracticalOPT01910 credydau
Primary Eye Care Update: PracticalOPT01910 credydau
Leadership Skills for Optical ProfessionalsOPT02120 credydau
Medical RetinaOPT02520 credydau
Medical RetinaOPT02520 credydau
Cataract and Refractive SurgeryOPT02610 credydau
Anterior Segment: Clinical Examination and ManagementOPT02710 credydau
Study and Research Skills for Eye Care Professionals 2OPT02810 credydau
Clinical Teaching, Education and AssessmentOPT02910 credydau
Glaucoma 2OPT03120 credydau
Paediatric Eye Care 2: PracticeOPT03310 credydau
Ocular Therapeutics for Minor Eye ConditionsOPT03910 credydau
Contact Lenses 1OPT04010 credydau
Contact Lenses 1OPT04010 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Gall modiwlau fod yn wahanol, ond gallwch ddisgwyl cael eich addysgu ar-lein (drwy ddarlithoedd) a gweminarau, a mynychu gweithdai ar gyfer modiwlau clinigol.

Ategir darlithoedd gan y cyfeiriadau a'r adnoddau priodol, yn ogystal ag ymarferion asesu. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein wedi'u cymedroli yn nodwedd bron i bob modiwl. Bydd gweithdai ymarferol ar gyfer hyfforddiant sgiliau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau sy'n gyfleus naill ai i gynnwys y modiwl neu'r garfan myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y pryd, o dan gyfarwyddyd arweinwyr addysgol yn y ddisgyblaeth honno.

Sut y caf fy asesu?

Mae'r gweithgareddau asesu wedi'u cynllunio'n benodol i hwyluso dysgu a chyflawniadau cyfranogwyr. Mae holl elfennau’r asesiad yn orfodol.

Mae asesiadau yn amrywio ar draws y modiwlau, ond mae'n cynnwys:

 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Asesiadau gwaith cwrs
 • Cwestiynau amlddewis
 • Arholiadau ymarferol
 • Senarios Nodweddion Allweddol (a ddefnyddir mewn addysg feddygol i brofi rhesymu clinigol, gallu datrys problemau a'r gallu i gymhwyso gwybodaeth benodol)
 • OSCEs - Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol
 • Wicis grŵp
 • Blogiau.

Bydd adborth o asesiadau yn cael ei ddarparu ar ffurf ysgrifenedig ar gyfer adroddiadau ysgrifenedig a gwaith cwrs, ac yn ysgrifenedig a/neu ar lafar ar gyfer cyflwyniadau ac arholiadau ymarferol. Bydd trafodaeth wyddonol drwy fforymau ar-lein yn cael ei chymedroli gan arweinwyr modiwlau, gan roi mewnbwn a chyfle iddyn nhw gynnig adborth ar unwaith. Bydd angen i fyfyrwyr basio pob cydran unigol er mwyn pasio'r modiwl.

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau eich cwrs ceir modiwl ymsefydlu ar-lein, sy’n orfodol.

Bydd hwn yn eich helpu i ganfod eich ffordd o amgylch Dysgu Canolog a bydd hefyd yn darparu gwybodaeth gyffredinol gan gynnwys am y system tiwtor personol, a sut bydd ein timau gweinyddu a TG yn eich cefnogi chi.

Ar ddechrau pob semester, byddwch yn cael gwybod pwy yw Arweinydd eich Modiwl. Ar ddechrau pob blwyddyn bydd Cadeirydd y Panel Myfyrwyr yn cael ei benodi a bydd yr holl fyfyrwyr yn cael gwybod am hynny.

Mae Staff Gweinyddu, Tiwtoriaid ac Arweinwyr Modiwlau, a Thiwtoriaid Personol ar gael drwy e-bost drwy gydol y cwrs. Mae'r Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu helpu gyda llawer o faterion amrywiol os byddwch yn teimlo na allwch droi at staff yn yr adran Optometreg.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn yn y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Gwerthuso’n feirniadol wybodaeth sydd ar flaen y gad mewn ystod o ddisgyblaethau ym maes optometreg.
 • Dangos gwybodaeth uwch yn eich maes arbenigol dewisol.
 • Deall yr angen am ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn optometreg.
 • Chwilio am dystiolaeth briodol yn y maes i gefnogi eich datblygiad proffesiynol.
 • Gwerthfawrogi rôl optometryddion o ran darparu gwasanaethau gwell yn y gymuned.

Dylech hefyd allu ymarfer a datblygu'r sgiliau canlynol:

Academaidd

 • Y gallu i chwilio am wybodaeth briodol i gefnogi dysgu.
 • Y gallu i werthuso gwybodaeth o'r fath yn feirniadol.
 • Dylunio arbrofion.
 • Casglu a dadansoddi data.

Penodol i’r pwnc

 • Gwneud penderfyniadau clinigol wrth reoli cleifion glawcoma.
 • Lefelau uwch o sgiliau a gwybodaeth broffesiynol.
 • Gweithio mewn grwpiau cyfoedion fel rhan o system fentora ar gyfer myfyrwyr mewn lleoliadau ysbyty.

Generig/cyflogadwyedd

 • Sgiliau dysgu annibynnol
 • Rheoli amser
 • Rheoli prosiect
 • Datrys problemau
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer yr holl fodiwlau y byddwch yn eu hastudio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Caiff ffioedd eu hanfonebu fesul modiwl. Fel arfer, caiff anfonebau eu rhyddhau yn fuan ar ôl cofrestru ar gyfer pob modiwl unigol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalennau ffioedd dysgu.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid oes angen unrhyw offer penodol, fodd bynnag, gan mai ar-lein y bydd y rhan fwyaf o'ch astudiaethau, bydd angen cyfrifiadur dibynadwy arnoch sydd â chysylltiad da â'r rhyngrwyd.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Nod y cwrs yw rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr gofal llygaid proffesiynol i oruchwylio gwasanaethau offthalmig yn llwyddiannus, gyda'r cyfle i ddod yn arweinwyr effeithiol yn y sector, a throsolwg cynhwysfawr o'u rhwymedigaethau cyfreithiol mewn ymarfer optometreg yn y DU.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Optometry, Healthcare


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.