Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni'n hwyluso'r gwaith o ddatgelu, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg drwy ymchwil arloesol.

Rydym ni'n gwella gofal llygaid ac addysg i blant â syndrom Down, yn gweithio gyda pheirianwyr gofodol blaenllaw i ganfod camau cynharaf dirywiad macwlaidd yn gysylltiedig ag oed, yn creu ymchwil arloesol i ddeall trylowyder a datblygiad y cornbilen ac yn ymchwilio i ffyrdd newydd o drin clefydau fel cataractau.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ddiwethaf, cawsom ein hasesu fel rhan o'r uned asesu 'Iechyd Perthynol'. Cafodd ei ddyfarnu'n 4ydd yn y DU gyda sgôr amgylcheddol o 100%, a 90% o'r gwaith ymchwil wedi ei ddyfarnu'n 'rhagorol' o ran effaith.

Optometry researcher

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema:

Mae ein hymchwil yn perthyn i ddau fath o weithgaredd:

  • Arbrofi gwyddonol sylfaenol yn y labordy ar y llygad a'r system weledol
  • Ymchwil clinigol sy'n canolbwyntio ar y claf

Arbrofi gwyddonol sylfaenol ar y llygad a'r golwg yn y labordy

Rydym ni'n astudio technolegau a pheiriannau ymchwilio newydd ar gyfer cofnodi gweithrediad y golwg i gynorthwyo gyda chanfod problemau golwg a gwella ansawdd bywyd pobl sydd â nam ar y golwg.

Mae ein hymchwil yn y labordy'n bennaf ym meysydd bioleg strwythurol, bioleg celloedd (gan gynnwys meithrin celloedd), a niwrowyddorau. Mae cyfran sylweddol yn cynnwys golau a microsgopeg electron.

Ymchwil clinigol yn seiliedig ar y claf

Mae ein hacademyddion yn gweithio gyda gwirfoddolwyr sy'n canolbwyntio ar berfformiad gweledol gan gynnwys dylanwadau ffisiolegol-drydanol, niwrolegol, ymddygiadol a chymdeithasol ar y golwg. Rydym hefyd yn gweithio gyda chleifion mewnol i ymchwilio pathogenesis clefyd y llygaid.

Cydweithio

Mae ein hacademyddion yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o Ysgolion eraill o fewn y Brifysgol yn ogystal â busnesau a sefydliadau eraill fel Prifysgol Bryste a Chynghrair GW4 (Great Western Alliance) sy'n cwmpasu Prifysgolion Caerfaddon a Chaerwysg. Mae hyn yn cynnwys cydweithio gydag academyddion eraill yn Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe Prifysgol Caerdydd lle mae ymchwilwyr yn archwilio tryloywder a pheirianneg y cornbilen ac atgyweirio meinweoedd a rheolaeth angiogenesis. Rydym hefyd yn weithgar iawn ar lwyfan rhyngwladol ac yn cydweithio gyda phrifysgolion blaenllaw yng nghanoldir Ewrop, India, yr U.D. a Siapan.

Safon ymchwil

Graddiwyd dros 40% o'n cynhyrchion ymchwil yn 'rhagorol yn rhyngwladol' neu'n well yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil 2008. O ganlyniad, cafodd ein hymchwil ei raddio ar y brig yn y DU ar gyfer y ganran ymchwil 4* a 3*.

Yn y REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) 2014 diweddar, cafodd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg ei asesu fel rhan o’r uned asesu ‘Allied Health’, ac enillodd y 4ydd safle yn y Du gyda safle amgylcheddol o 100%  â 90% o’n hymchwil yn cael ei alw’n ‘eithriadol’ yn nhermau effaith.

Ymchwil Ol-raddedig

Mae ein rhaglen Ymchwil Israddedig yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr i ennill profiad o weithio gydag arweinwyr ymchwil byd-enwog, eu timoedd a’u cydweithredwyr, a gobeithio ennill y sgiliau angenrheidiol  i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl cwblhau.