Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Llawfeddygol Uwch (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol dysgu-o-bell a anelir ar broffesiynolion gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes gofal llawfeddygol ac amlawdriniaethol.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

certificate

Asesiad yn canolbwyntio ar y myfyriwr

Asesiad hyblyg wedi'i deilwra i ofynion ymarfer y myfyriwr sy'n golygu y gallwch ganolbwyntio ar feysydd pwnc sy'n berthnasol i'ch gwaith.

scroll

Cynnwys seiliedig ar dystiolaeth

Athroniaeth y rhaglen yw hyrwyddo dadansoddi beirniadol o'r dystiolaeth i gefnogi neu wrthod ymarfer cyfredol.

people

Tiwtora un i un ar gael

Offer lluosog ar gael i fyfyrwyr a staff academaidd allu cyfathrebu a chydweithio. Byddwch yn astudio gyda thîm.

globe

Astudio rhyngbroffesiynol

Gweithio, dysgu a chydweithio â myfyrwyr a staff o ystod o broffesiynau gofal iechyd a disgyblaethau academaidd eraill.

This part-time programme is aimed at registered nurses, doctors, operating department practitioners and other healthcare professionals. 

The programme aims to offer knowledge and expertise to provide a transition between theory and your own clinical practice. It draws together a collection of fundamental information in an e-learning format, with an emphasis on the general principles of surgical practice rather than on the management of specific conditions.

The multifaceted nature of caring for surgical patients is evaluated from an evidence-based perspective. Teaching considers the full journey of the surgical patient, starting with admission and preoperative preparation through to postoperative care and discharge.

Professional issues, including clinical governance and inter-professional practice, are also covered. Assessments are structured to enable you to evaluate the topic in relation to your practice areas of interest and professional base.

Many of the modules from this programme can also be studied on a standalone basis.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, applicants must:

    Hold a higher education qualification, minimum of a BSc (Hons) grade 2:2 or equivalent, from a recognised institution.
OR
    Be able to demonstrate, to the satisfaction of the Head of School or nominee, that they have held for a minimum of two years a position of responsibility of relevance to the proposed programme.
AND
    Be working in a clinical area that is relevant to the programme they are undertaking for the full duration of their studies. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

You will also need to provide:

 •  ​evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession
 • a personal statement which does not exceed 500 words. In your personal statement you will need to confirm that you are currently working in a relevant clinical area and will be for the full duration of your studies.

Find out more about English language requirements.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The full MSc course takes two years to complete, although you can choose to exit with a Postgraduate Certificate after nine months or a Postgraduate Diploma after 18 months, if you have fulfilled all the criteria for those awards. All of our students balance their time as healthcare professionals with Masters level study.

Each module spans 10 weeks with assessment tasks at various stages. E-learning offers flexibility in terms of when and where to study and each student has different learning styles so it is difficult to state a specific time commitment but you should expect to commit a few hours per week.

The MSc consists of three stages – stage T1 (first taught stage), stage T2 (second taught stage) and stage R (research dissertation stage):

 • Stage T1

This stage lasts for nine months, and consists of three 20-credit modules at Level 7.

 • Stage T2

This stage lasts for a further nine months, and consists of a further three 20-credit modules.. This gives you the total of 120 credits needed to complete the taught stages.

 • Stage R

The dissertation stage of the programme lasts for a further six months and will include a dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a combined total of 180 credits at Level 7 to complete the MSc course.

You may leave the course after successfully completing stage T1 with a Postgraduate Certificate, or after successfully completing stage T2 with a Postgraduate Diploma. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The programme is delivered via our virtual learning environment, Learning Central. 

Content is in the form of online audio visual presentations supplemented with text, discussion boards, blogs and wikis.  You will also have access to academic staff via email, phone and video conference software. 

Approximately 10-15 hours per week will be required for independent learning and assessment.

Studies at MSc dissertation level will largely consist of guided independent study and research, making use of the extensive learning and research facilities available. A formative module on Research Methods will be delivered online.

 

Sut y caf fy asesu?

There are a variety of formative and summative assessment methods used, such as:

 • Assignments
 • Wiki development
 • Blogs
 • Multiple choice questions
 • Group work
 • Development of guidelines / PowerPoint presentations.

The MSc dissertation stage will be assessed based on the final dissertation. 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who will be in regular contact to discuss progress and to provide advice and guidance as needed. Extensive written feedback is given on all assessments.

You will also be allocated a personal supervisor during the dissertation period. They will be able to give written feedback on dissertation drafts and provide you with the opportunity to discuss any queries you may have.

Feedback

Formative feedback will be communicated through electronic and written means in a timely manner. Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframe set by the University.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this Master's level course, you will have the opportunity to gain a wealth of skills and abilities which you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will have the opportunity to practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively.  Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others.  Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

By fully engaging in the course, you should also be able to:

 • Demonstrate an informed and structured critical approach to surgical care.
 • Evaluate and integrate knowledge into surgical care from different disciplines such as the biological, psychological, sociological, pharmacological sciences.
 • Challenge traditional approaches to managing patients pre-, intra- and postoperatively.
 • Develop an interdisciplinary knowledge base to support and enhance patient care.
 • Demonstrate research awareness and activity to both consolidate and extend current themes, concepts and frameworks for managing patients in their surgical practice. 
 • Demonstrate enhanced understanding of evidence-based medicine through academic appraisal of the relevant resources.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 £1,000
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 £1,000
Blwyddyn dau £8,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad feirws a maleiswedd cyfredol) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae'r rhaglen yn addas iawn ar gyfer y rhai sydd am gynyddu eu gwybodaeth am ymarfer llawfeddygol er mwyn helpu i wella gofal cleifion. Mae graddedigion wedi crybwyll ei fod yn arwain yn uniongyrchol at ddyrchafiad, ac ysbrydolwyd llawer hefyd i ddilyn gyrfaoedd academaidd trwy astudio ymhellach hyd at PhD.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

Dyma beth mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr yn ei ddweud am eu hamser ar y rhaglen:

"Ymgymerais â'r radd hon i ddatblygu fy nealltwriaeth o werthuso a dadansoddi gwybodaeth yn feirniadol er mwyn gwella fy sgiliau fel clinigwr a hefyd i ddehongli a throsglwyddo'r wybodaeth hon i'm cleifion. Fe wnes i elwa fwyaf o'r tasgau gwerthuso ac, wrth gwrs, y traethawd hir lle roeddwn i'n gallu canolbwyntio'n fanwl ar faes o ddiddordeb. Mae cwblhau'r rhaglen wedi fy helpu i sicrhau swydd hyfforddi radioleg o'm dewis gorau."
Hannah Lewis, Meddyg Meddygol

"Penderfynais wneud cais am y radd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd gan ei fod yn seiliedig ar arfarnu beirniadol ac ymchwil a fyddai'n helpu fy ngyrfa. Credaf mai'r hyn a elwais fwyaf arno oedd y modiwl cychwynnol ar ddulliau ymchwil, a ddefnyddiwyd wedyn drwy gydol y radd gyfan, yn ogystal â'r trafodaethau gyda'r gyfadran a chyd-aelodau'r cwrs am bynciau amrywiol. Mae'r rhaglen wedi effeithio ar fy ymarfer gan fy mod yn fwy abl i farnu pa mor dda yw tystiolaeth fel y gallaf seilio fy ymarfer ar dystiolaeth llinynnol. Mae hefyd wedi caniatáu i mi gymryd mwy o ran mewn ymchwil wrth i'm cydweithwyr ofyn am help. Mae hefyd wedi gwella fy rhagolygon gyrfa."
Alexia Farrugia, Cymrawd Ymchwil Clinigol mewn Llawfeddygaeth HPB

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Meddygaeth , Nyrsio a bydwreigaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.