Ewch i’r prif gynnwys

Economeg

Mae adran Economeg Ysgol Fusnes Caerdydd yn gyfrifol am ddysgu ac ymchwil mewn economeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r rhaglen 4 blynedd hon yn cynnwys dwy flynedd o hyfforddiant ymchwil (MSc Economeg ac MRes Economeg Uwch).

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd, ond mae’r meysydd canlynol yn arbennig o gryf:

 • Economeg Llafur
 • Damcaniaeth  a Cheisiadau Facro-economaidd
 • Economeg Rhanbarthol (yn enwedig yng Nghymru)
 • Masnach Ryngwladol a Chyllid
 • Econometreg, Damcaniaeth a Rhagweld
 • Cyllid
 • Hanes Economaidd

Nodweddion unigryw

 • Mae gan yr adran record drawiadol o ennill grantiau ymchwil.
 • Mae nifer fawr o academyddion amlwg y tu allan i’r Ysgol Fusnes yn ymgymryd ag ymchwil ar y cyd â’r rhai yn yr Ysgol.
 • Mae cryfder mawr ac amrywiaeth o ran ymchwil yn yr adran.
Luís Pinheiro De Matos

“Heblaw am yr elfen ymchwil, mae'r cyfleoedd addysgu amrywiol - yn ogystal â'r gefnogaeth ragorol i fyfyrwyr allu mynychu cynadleddau rhyngwladol - wedi fy helpu i baratoi ac i anelu am yrfa ymchwil academaidd, ym maes bancio canolog neu sefydliadau rhyngwladol eraill."

Luís Pinheiro De Matos, ymgeisydd PhD Economeg

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 4 blynedd
Derbyniadau Hydref

Mae’r PhD mewn Economeg yn rhaglen ymchwil pedair blynedd sydd wedi cael cydnabyddiaeth ESRC, gyda’r llwybr ar hyn o bryd yn derbyn gwobrau efrydiaeth ESRC drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (mae’r gwobrau hyn ar gael i fyfyrwyr y DU/UE yn unig).

Yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ystyrir hyfforddiant ychwanegol y tu hwnt i flwyddyn gyntaf astudiaeth ôl-raddedig yn hanfodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil mewn Economeg. Felly mae ein rhaglen PhD Economeg yn cynnwys dwy flynedd o waith cwrs uwch, y gyntaf ar lefel MSc Economeg mewn pynciau craidd.

Yn yr ail flwyddyn, mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r MRes Economeg Uwch, tra’n dechrau meddwl o ddifrif am eu pwnc ymchwil PhD. Mae’r ail flwyddyn yn cynnwys astudiaeth uwch ym meysydd craidd macro, micro ac econometreg, yn ogystal ag amrywiaeth o feysydd yn cynnwys cyllid, llafur, cyllid cyhoeddus, ariannol, macro-econometreg gynhwysol, masnach ryngwladol a macro-economeg ryngwladol.

Mae blynyddoedd tri a phedwar yn cynnwys y cyfnod PhD.

Goruchwylwyr

Mae rhestr o’r staff academaidd sy’n gallu darparu goruchwyliaeth i’w gael ar wefan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Asesiad

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir o 20,000 o eiriau a chyflwyniad ar gyfer MSc Economeg, a MRes mewn Economeg Uwch.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar draethawd hir o 80,000 o eiriau ac Arholiad Viva Voce ar gyfer cydran PhD y rhaglen.

The Economics Section at Cardiff Business School has a vibrant research community, and conducts impactful, socially relevant research across a range of economics themes.

We offer a full range of expertise, but the following areas are of particular strength:

 • Labour Economics
 • Macroeconomic Theory and Applications
 • Regional Economics (especially Wales)
 • International Trade
 • Econometrics, Theory and Forecasting
 • Finance
 • Economic History
 • Microeconomic Theory and Applications
 • Research and Development (R&D)
 • Growth and Development.

To learn more about the research we do, browse our working papers and our individual faculty profiles .

PhD Research at Cardiff Business School

Browse through our PhD student profiles to find out about our students and their work.

To learn more about the PhD research at Cardiff Business School please explore the brochure of our Annual PhD Conference .

Amgylchedd ymchwil

Drwy gydol eu ymgeisyddiaeth, mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith eu hunain yn weithgar mewn gweithdy myfyrwyr PhD wythnosol, a gaiff ei oruchwylio gan y gyfadran, ac hefyd yng gweithdy mewnol wythnosol yr Adran Economeg. Maen nhw hefyd yn mynychu gweithdy bob tair wythnos, sy’n cael ei gadw’n bennaf ar gyfer academyddion gwadd.

Bydd y rhaglen PhD yn eich paratoi naill ai am yrfa fel ysgolhaig academaidd blaenllaw neu i ragori mewn busnes proffesiynol neu wneud penderfyniadau polisi cyhoeddus uwch.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Bob blwyddyn mae amrywiaeth ysgoloriaethau PhD ar gael drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (myfyrwyr y DU/UE yn unig), ac Ysgol Fusnes Caerdydd.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i fynd ar drywydd PhD arbenigol mewn Economeg feddu ar radd meistr mewn Economeg (neu gyfatebol) a diddordeb mewn mynd ar drywydd ymchwil manwl mewn maes priodol.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer mae disgwyl i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf i fod wedi cyrraedd sgôr IELTS o 7.0 o leiaf (sgôr ysgrifennu 7.0, a phob is-sgôr yn 6.5 o leiaf). Rhaid cyflenwi copïau o dystysgrifau priodol iaith Saesneg gyda'ch cais.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Mae gofyn i ymgeiswyr gynnwys cynnig ymchwil o 3-4 tudalen.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 30, 2017.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig