Ewch i’r prif gynnwys

Niwrowyddoniaeth

Mae Biowyddoniaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau (PhD, MPhil, MD).

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

Mae ein themâu ymchwil yn cynnwys:

 • datblygu niwronal
 • niwrowyddoniaeth cellog a moleciwlaidd
 • niwroffisioleg
 • plastigrwydd synaptig, dysgu a chof, a
 • niwroddirywiad a’r system nerfol sy’n heneiddio.

Rydym yn ymdrechu i integreiddio ein gwaith ymchwil i ddarparu gwell dealltwriaeth o swyddogaeth y system nerfol iach a'r mecanweithiau sy’n arwain at glefyd niwrolegol. Prif amcan yw trosi ein gwybodaeth yn therapïau ffarmacolegol a chelloedd a gwella ymarfer clinigol.

Mae’r Is-adran yn aelod o Ganolfan Niwrowyddoniaeth Caerdydd (CNC), sy’n dwyn ynghyd niwrowyddoniaeth, seicoleg a geneteg a genomeg seiciatrig. Mae’r Is-adran Niwrowyddoniaeth hefyd yn gartref i’r ganolfan MRI arbrofol (EMRIC) a’r Grŵp Trwsio’r Ymennydd, ac mae’n gyfranogwr mawr yn rhaglen PhD 4 blynedd Ymddiriedolaeth Wellcome mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol.

Nodweddion unigryw

 • Aelod o Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMH RI), yn dwyn ymchwilwyr ynghyd sydd wedi’u lleoli yn Ysgol y Biowyddorau, yr Ysgol Meddygaeth ac Ysgol Seicoleg.
 • Grŵp Trwsio Ymennydd.
 • Canolfan MRI Arbrofol (EMRIC).

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Beth Beckett

Administrative contact

Mae sbectrwm y gweithgareddau ymchwil yn cynnwys:

 • gwahaniaethau niwral mewn bôn-gelloedd llygoden a dynol
 • rheoleiddio genynnau mewn ymateb i ysgogiadau ffisiolegol
 • mecanweithiau rhwydwaith niwronal a chellog cysgu
 • sefydlogwyr hwyliau a sylfaen gellog anhwylder deubegynol
 • uwch dechnegau optegol ar gyfer delweddu asgwrn cefn canghennog a deinameg calsiwm
 • ghrelin a rheoleiddio prosesau niwroendocrin
 • gwahaniaethau swyddogaethol niwronau synhwyraidd ymylol oedolion
 • signalau mewn-gellog mewn dysgu a chof
 • mecanweithiau plasigrwydd niwronal yng nghortecs yr ymennydd
 • niwro-ddelweddu plastigrwydd a phrosesu synhwyraidd
 • plastigrwydd yn y system gweledol sy'n datblygu
 • prosesau moleciwlaidd, cellog a niwral cof tymor hir a chof emosiynol
 • mecanweithiau rhwydwaith niwronaidd, genetig a chellog epilepsi
 • heneiddio yn y system nerfol awtonomig
 • therapïau celloedd ar gyfer clefydau Huntington a Parkinson
 • mecanweithiau moleciwlaidd a chellog camweithredu’r cof mewn anhwylderau niwroseiciatrig
 • datblygu niwronau sy’n deillio o iPSC fel therapi celloedd ar gyfer clefydau niwroseiciatrig
 • BDNF fel targed therapiwtig mewn anhwylderau meddwl
 • pathoffisioleg Awtistiaeth.

I gael manylion am brosiectau parhaus a chydweithio, ewch i wefannau aelodau unigol yr Is-adran Biowyddoniaeth.

Prosiectau

Ar hyn o bryd, mae gennym amrywiaeth o brosiectau ar gael i wneud cais amdanynt yn Ysgol y Biowyddorau, ac mae rhai yn cael eu cynnig fel rhan o’n amrywiaeth o ymglymiadau DTP.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o feysydd. Mae'r rhestr canlynol yn dangos amrywiaeth o arbenigeddau cyn-fyfyrwyr:

 • biocemegydd
 • seicolegydd addysgol
 • niwroseicolegydd clinigol
 • seiciatrydd
 • niwrolegydd
 • meddyg
 • seicoffarmacolegydd
 • niwropatholegwr
 • niwroffisiolegydd
 • biotechnolegwyr
 • asiant patentau
 • awdur gwyddoniaeth
 • cyhoeddwr academaidd
 • rheoli llwybrau clinigol
 • therapydd lleferydd
 • ffisiotherapydd
 • therapydd galwedigaethol
 • bioystadegwr
 • peiriannydd strwythurol
 • niwrowyddonydd cyfrifiannol
 • rheoli cronfa ddata
 • ymgynghori rheoli.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig