Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol.

Dod o hyd i'ch cwrs

Llenwch ein o i dderbyn ein cylchlythyrau e-bost a diweddariadau perthnasol.

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu ardderchog, dewch i gael gwybod y manteision o ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, cwrdd â myfyrwyr a staff, a chael blas ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Dysgwch fwy am yr ystod o bynciau rydym yn eu cynnig a darganfod pa gwrs sy'n iawn ar eich cyfer.

Gallwch ddewis o blith mwy na 200 o raddau meistr, diplomâu a thystysgrifau.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhyddid i ymchwilio i bwnc penodol yn fanwl iawn.

Beth sydd angen i chi wybod am ffioedd rhaglenni ôl-raddedig sy'n amrywio am eu bod yn ddibynnol ar gwrs, modd a'r lefel astudio.

Gwybodaeth ar sut i gyflwyno cais ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Gweld y nifer o ffyrdd sydd ar gael i ariannu'ch astudiaethau ôl-raddedig, sy'n addas i'r math o gwrs neu raglen ôl-raddedig yr ydych am ei dilyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch addysg ôl-raddedig, cysylltwch â ni, naill ai drwy lenwi ein ffurflen ar-lein, anfon ebost/ffacs atom neu ein ffonio.