Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau Campws Ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd, mae ein teithiau campws dan arweiniad myfyrwyr yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar astudio gyda ni.

Ymunwch ag un o’n llysgenhadon myfyrwyr am daith o gwmpas campws Parc Cathays. Bydd y daith yn rhoi trosolwg i chi o rhai o adeiladau’r brifysgol a’r cyfle i holi myfyriwr presennol am eu profiad o astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd.

Teithiau o amgylch y campws yn ystod yr haf

Yn ystod yr haf, byddwn ni’n cynnal teithiau o amgylch y campws ar y dyddiadau canlynol:

DyddiadAmser
Dydd Mercher, 31 Gorffennaf 202411:00 ac 13:00
Dydd Iau, 1 Awst 202411:00 ac 13:00
Dydd Gwener, 2 Awst 202411:00 ac 13:00
Dydd Sadwrn 3 Awst 202411:00 ac 13:00

Mae’r ffurflen i gadw lle ar un o’n teithiau o amgylch y campws ar gael i’w llenwi erbyn hyn.

Mae lleoedd ar y teithiau yn ystod yr haf yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.

Cadwch eith lle nawr

Cyn ichi ymweld â ni

Cyn i chi ymuno â ni, ystyriwch y wybodaeth bwysig hon.

  • mae teithiau’n para hyd at 1 awr
  • bydd y teithiau o gwmpas y campws yn cael eu cynnal yn yr awyr agored ac yn cwmpasu nifer o’r adeiladau ar ein campws ym Mharc Cathays
  • byddwn ni’n gwneud y daith ar droed - sicrhewch eich bod yn gwisgo esgidiau addas ac ymbarél gyda chi, os bydd angen
  • os oes gennych ofynion o ran hygyrchedd, gallwch roi gwybod i ni am y rhain wrth i chi wneud cais
  • ni fydd staff academaidd yno ar y diwrnod

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn eich ymweliad, neu os hoffech ymweld â’n campws Parc y Mynydd Bychan, cysylltwch â ni.

Sylwch nad yw ein tywyswyr teithiau sy’n fyfyrwyr yn gallu rhoi gwybodaeth fanwl am y broses ymgeisio, ac mae’n annhebygol y bydd y llysgennad sy’n arwain eich taith yn dod o’r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Pam astudio gyda ni?

Dysgwch sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig sy’n astudio ac yn ymchwilio yng nghalon Caerdydd, prifddinas Cymru.

Myfyrwyr yn sgwrsio ar glanio adeilad prifysgol

Dewiswch Gaerdydd

Pam dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd?

Archwilio’r pynciau

Dysgwch ragor am yr ystod o bynciau rydyn ni’n eu cynnig.

Byw yng Nghaerdydd

Dysgwch am yr hyn sy’n gwneud prifddinas Cymru mor ddeniadol.

Ymweld o dramor

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol sy’n ymweld o’r tu allan i’r DU, gallwn ni eich tywys o amgylch campws y Brifysgol, gan ymweld efallai â’ch ysgol academaidd arfaethedig. Cysylltwch â’r Swyddfa Ryngwladol am ragor o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau am ein digwyddiadau ôl-raddedig, cysylltwch â’n timau ôl-raddedig.