Ewch i’r prif gynnwys

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Cegin (Tai A - K)
Cegin (Tai A - K)
Coronavirus (COVID-19)

Oherwydd y coronafeirws (COVID-19), ni allwn gynnig ein gwasanaeth llety arferol dros yr haf.

Os ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae angen lle yn llety’r Brifysgol arnoch ar frys, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich cynghori ynghylch y lleoedd sydd ar gael.

Diweddariad: Oherwydd y Coronafeirws (COVID-19), ni allwn gynnig ein gwasanaeth llety arferol dros yr haf.

Os ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae angen lle yn llety’r Brifysgol arnoch ar frys, ebostiwch residence@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich cynghori ynghylch y lleoedd sydd ar gael.

Mae Wi-Fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol

Mae'r cyfraddau hyn yn gymwys os byddwch yn aros am 29 noson neu ragor.

Mae ystafelloedd ar gael am:

Gwybodaeth i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd.

Unrhyw fyfyriwr neu ddarpar fyfyriwr

Ar gyfer y cyfraddau hyn, rhaid aros am o leiaf ddwy noson.

Mae ystafelloedd ar gael am:

  • £19.03 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd nad ydynt yn astudio, darpar fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd neu fyfyrwyr Prifysgol eraill
  • cyfradd ostyngol o £15.86 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) os byddwch yn aros am dros 28 noson
  • cyfradd ostyngol o £15.86 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd sy’n astudio dros gyfnod llawn yr arhosiad (gofynnir am dystiolaeth o astudio gan gynnwys dyddiadau – nid yw cerdyn adnabod myfyriwr yn ddigonol)

Gwybodaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, neu sy'n ddarpar fyfyrwyr.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am gadw lle ar gyfer myfyrwyr, cysylltwch â’r Swyddfa Preswylfeydd:

Swyddfa Llety