Ewch i’r prif gynnwys

Llety haf i fyfyrwyr (arhosiad byr)

Cegin (Tai A - K)
Cegin (Tai A - K)

Mae’r wybodaeth isod yn ymwneud â Haf 2023. Bydd y manylion ar gyfer Haf 2024 ar gael yma o fis Mawrth 2024.

Mae ystafelloedd hunanarlwyo ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd o ddydd Gwener 30 Mehefin i ddydd Mercher 13 Medi 2023 (o leiaf 7 noson o aros)

  • Mae ystafelloedd ar gael o £30 y noson yn Llys Senghennydd ar gyfer arosiadau rhwng 7 a 28 noson
  • Mae pob ystafell yn ddeiliadaeth sengl gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi a rennir
  • Rhaid i chi gadw ystafell o leiaf ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw
  • Gweler ein Gwybodaeth Gyffredinol am fwy o fanylion

Cadw lle nawr

Cysylltu â ni

Swyddfa Llety