Ewch i’r prif gynnwys

Llety haf i fyfyrwyr (arhosiad byr)

Kitchen (Houses A - K)
Kitchen (Houses A - K)

Mae ystafelloedd hunanarlwyo ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd o ddydd Gwener 30 Mehefin i ddydd Mercher 13 Medi 2023 (arhosiad o saith noson o leiaf)

Preswylwyr presennol – dyddiad terfyn y contract yw 28 Mehefin 2023

Os ydych chi’n byw yn llety'r brifysgol ar hyn o bryd ac eisiau aros ar ôl i’ch contract ddod i ben ar 28 Mehefin 2023, sylwer bod:

  • ystafelloedd ar gael o 30 Mehefin 2023 am £16.75 y noson yn Llys Senghennydd (arhosiad o 7 noson o leiaf)
  • Mae pob ystafell yn un sengl gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi a rennir
  • gallwch wneud cais ar-lein trwy’r porth SIMS erbyn 14 Mehefin 2023

Os oes angen llety arnoch o 28-30 Mehefin 2023:

  • cysylltwch â derbynfa eich preswylfeydd i ofyn a allwch aros yn eich ystafell bresennol tan 30 Mehefin (trefnir tâl am nosweithiau ychwanegol gan y staff yn Nerbynfa eich Preswylfa)
  • os na allwch aros yn eich ystafell bresennol, newidiwch y dyddiad dechrau eich arhosiad i 28 Mehefin pan fyddwch yn cwblhau eich cais ar-lein, ac fe wnawn ni wirio argaeledd o ran dechrau eich arhosiad yn gynharach

Cadw lle nawr drwy SIMS

Pob archeb arall

Nodwch fod:

  • ystafelloedd ar gael o 30 Mehefin 2023 am £30 y noson yn Llys Senghennydd ar gyfer arosiadau rhwng 7 a 28 noson
  • mae pob ystafell yn un sengl gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi a rennir
  • mae cyfradd ostyngol o £25 y noson yn Llys Cartwright neu Lys Senghennydd ar gyfer unrhyw arhosiad o 29 noson neu hwy
  • rhaid i chi gadw ystafell o leiaf ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw
  • mae ein gwybodaeth gyffredinol ar gael os hoffech ragor o fanylion

Cadw lle nawr

Cysylltu â ni

Swyddfa Llety