Ewch i’r prif gynnwys

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Cegin (Tai A - K)
Cegin (Tai A - K)

Mae’r wybodaeth isod yn ymwneud â Haf 2019. Bydd y manylion ar gyfer Haf 2020 ar gael yma o fis Mawrth 2020.

Mae Wi-fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol

Mae'r cyfraddau hyn yn gymwys os byddwch yn aros am 29 noson neu ragor.

Mae ystafelloedd ar gael am:

Gwybodaeth i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd.

Archebu nawr drwy SIMS

Unrhyw fyfyriwr neu ddarpar fyfyriwr

Ar gyfer y cyfraddau hyn, rhaid aros am o leiaf ddwy noson.

Mae ystafelloedd ar gael am:

  • £18.44 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd nad ydynt yn astudio, darpar fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd neu fyfyrwyr Prifysgol eraill
  • cyfradd ostyngol o £15.37 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) os byddwch yn aros am dros 28 noson
  • cyfradd ostyngol o £15.37 y noson yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rennir) ar gyfer myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd sy’n astudio dros gyfnod llawn yr arhosiad (gofynnir am dystiolaeth o astudio gan gynnwys dyddiadau – nid yw cerdyn adnabod myfyriwr yn ddigonol)

Gwybodaeth ar gyfer y rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, neu sy'n ddarpar fyfyrwyr.

Archebu nawr

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am gadw lle ar gyfer myfyrwyr, cysylltwch â’r Swyddfa Preswylfeydd:

Swyddfa Llety