Ewch i’r prif gynnwys

Llety i fyfyrwyr dros yr haf

Cegin (Tai A - K)
Cegin (Tai A - K)
Coronavirus (COVID-19)

Mae’r wybodaeth isod yn ymwneud â haf 2019. Oherwydd y coronafeirws (COVID-19) efallai na fyddwn yn gallu darparu ein gwasanaeth llety arferol. Os gallwn ddarparu Gwasanaeth Preswylfeydd Haf i Fyfyrwyr yn 2021 bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â’r manylion.

Os ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae angen lle yn llety’r Brifysgol arnoch ar frys, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni allu eich cynghori ynghylch y lleoedd sydd ar gael.

Mae Wi-Fi ar gael i bob gwestai. Mae pwyntiau cyswllt rhwydwaith academaidd y Brifysgol ar gael ar gyfer myfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol

Mae'r cyfraddau hyn yn berthnasol os byddwch yn aros am 29 noson neu ragor.

Mae ystafelloedd ar gael am:

Gwybodaeth i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru gyda Phrifysgol Caerdydd.

Unrhyw fyfyriwr neu ddarpar fyfyriwr

Rhaid aros am o leiaf ddwy noson i gael y cyfraddau hyn.

Mae ystafelloedd ar gael am:

Gwybodaeth i’r rheiny nad ydynt yn fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, neu darpar fyfyrwyr.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am gadw lle ar gyfer myfyrwyr, cysylltwch â’r Swyddfa Preswylfeydd:

Swyddfa Llety