Ewch i’r prif gynnwys

Llety hygyrch

Two students in their bedroom

Os oes gennych anabledd neu os oes gennych ofynion meddygol, falle rhoddir blaenoriaeth i chi yn ystod y broses ddyrannu.

Mae llety wedi'i addasu'n arbennig ar gael, yn enwedig ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a myfyrwyr â nam ar eu clyw.

Gallwn gynnig llety i fyfyrwyr gyda chŵn cymorth cofrestredig yn rhai o breswylfeydd y brifysgol. Ni chaniateir anifeiliaid eraill yn llety'r Brifysgol gan gynnwys anifeiliaid cymorth emosiynol/therapi.

Os ydych yn cael llety prifysgol wedi'i addasu'n benodol, nad yw'n cael ei gynnig yn y sector preifat e.e. teclyn codi, gallwch wneud cais i ddychwelyd i'ch llety prifysgol ar gyfer y flwyddyn astudio ganlynol. Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried ar sail unigol yn dibynnu ar argaeledd.

Pryd i roi gwybod i ni am eich anghenion

Rhowch wybod ar eich cais ar-lein os oes gennych anabledd neu ofynion sy'n ymwneud â chyflwr meddygol sydd angen eu hystyried, neu y dylai eich Rheolwr Preswylfeydd fod yn ymwybodol ohonynt.

Dylech roi gwybod am y gofynion hynny ar eich cais, waeth pa lety rydych yn gwneud cais ar ei gyfer, neu hyd yn oed os ydych eisoes wedi cysylltu â'r Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia ynghylch gofynion penodol.

Dim ond gwybodaeth a roesoch wrth wneud y cais fydd yn cael ei hystyried wrth ddyrannu ystafelloedd, ac mae'n bosibl y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig gan ymarferydd meddygol. Caiff pob gwybodaeth ynghylch anabledd neu wybodaeth feddygol ei thrin yn gyfrinachol a'i defnyddio at y dibenion a nodir uchod yn unig.

Addasiadau yn ystod eich amser yn y llety

Rydym yn gwneud addasiadau unigol rhesymol ar gyfer myfyrwyr anabl lle bo gofyn, er enghraifft, gosod canllaw mewn ystafell ymolchi. Gallwch wneud cais i gael addasiadau unrhyw bryd yn ystod eich amser yn y llety drwy siarad â'ch Rheolwr Preswylfeydd.

Fodd bynnag, os ydych yn ymwybodol o unrhyw addasiadau cyn i chi gyrraedd, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia i'w trafod, a byddwn yn ceisio eu gwneud erbyn i chi gyrraedd.

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr