Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Arbenigwyr yn ymgynnull yng nghynhadledd diogelwch, trosedd a chudd-wybodaeth gyntaf Caerdydd

14 Rhagfyr 2023

Mae'r Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn dwyn ynghyd arbenigwyr ym meysydd plismona, diogelwch y cyhoedd a diogeledd

Ymchwilwyr y Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn mynd i'r afael â chamwybodaeth yn CREST Security Review

20 Hydref 2023

Researchers from the Security, Crime, and Intelligence Innovation Institute were invited to help address the global challenge of misinformation.

Mae ‘Talanoa’ trais domestig rhyngwladol yn dod ag arbenigwyr o Melanesia at ei gilydd

19 Mehefin 2023

Mae cydweithrediad rhyngwladol rhwng academyddion wedi rhoi cyfle i arbenigwyr rannu gwybodaeth ac arferion gorau mewn perthynas ag ymateb i drais teuluol a domestig ym Melanesia.

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Canolfan newydd i fusnesau bach a chanolig yn rhan o rwydwaith cymorth arloesedd digidol a thrawsnewid wedi’i hariannu gan Hartree Centre

Y Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth, wedi’i lansio’n swyddogol

12 Mai 2023

Lansio sefydliad arloesi sy’n torri tir newydd gyda’r nod o fynd i’r afael â’r bygythiadau newydd o ran trosedd, diogelwch a diogelwch cymunedol sy’n cael eu creu gan ddatagorffori cymdeithas a lledaeniad gwybodaeth anghywir.

Image of police tape

Mae achosion o drais difrifol wedi codi yng Nghymru a Lloegr

18 Ebrill 2023

Mae data newydd yn dangos cynnydd o 12% mewn trais rhwng 2021 a 2022

Yr Athro Roger Whitaker, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter  Prifysgol Caerdydd y tu allan i'r Sefydliad Brenhinol

Ffocws byd-eang i sefydliadau arloesedd ac ymchwil Prifysgol Caerdydd

23 Mawrth 2023

Cardiff University has launched five innovation and research institutes dedicated to tackling some of the biggest challenges facing our world.

Adroddiad yn dod i’r casgliad nad yw’r Gorllewin mewn sefyllfa i ddelio â bygythiadau seiber sy’n esblygu

8 Chwefror 2023

Gweithgarwch hacio a lledaenu twyllwybodaeth wedi parhau i ehangu, er gwaethaf ymyriadau ar wahân mewn sawl gwlad Ewropeaidd

A map of the USA showing all of the cities who have adopted the Cardiff Model

Un ar bymtheg o ddinasoedd yn yr Unol Daleithiau yn Rhwydwaith Cenedlaethol Atal Trais Caerdydd

11 Ionawr 2023

System yn cael ei mabwysiadu o'r un arfordir i'r llall

Main Building - Autumn

Wānanga Diogelwch a Throseddau yn dod ag arbenigwyr rhyngwladol ynghyd

23 Tachwedd 2022

Mae’r digwyddiad yn dod ag arbenigwyr rhyngwladol ym maes trosedd a diogelwch, ynghyd