Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Dau heddweision

Gostyngiad 14% mewn trais difrifol yng Nghymru a Lloegr

22 Ebrill 2024

Mae data newydd yn dangos gostyngiad 14% mewn anafiadau sy’n gysylltiedig â thrais rhwng 2022 a 2023

A man wearing a suit looking at the camera

Cyllid yr UE ar gyfer prosiect newydd ar dwyllwybodaeth

17 Ebrill 2024

Athro Prifysgol Caerdydd yn sicrhau mwy na £250k mewn cyllid ymchwil.

Arbenigwyr yn ymgynnull yng nghynhadledd diogelwch, trosedd a chudd-wybodaeth gyntaf Caerdydd

14 Rhagfyr 2023

Mae'r Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn dwyn ynghyd arbenigwyr ym meysydd plismona, diogelwch y cyhoedd a diogeledd

Ymchwilwyr y Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn mynd i'r afael â chamwybodaeth yn CREST Security Review

20 Hydref 2023

Researchers from the Security, Crime, and Intelligence Innovation Institute were invited to help address the global challenge of misinformation.

Mae ‘Talanoa’ trais domestig rhyngwladol yn dod ag arbenigwyr o Melanesia at ei gilydd

19 Mehefin 2023

Mae cydweithrediad rhyngwladol rhwng academyddion wedi rhoi cyfle i arbenigwyr rannu gwybodaeth ac arferion gorau mewn perthynas ag ymateb i drais teuluol a domestig ym Melanesia.

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Canolfan newydd i fusnesau bach a chanolig yn rhan o rwydwaith cymorth arloesedd digidol a thrawsnewid wedi’i hariannu gan Hartree Centre

Y Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth, wedi’i lansio’n swyddogol

12 Mai 2023

Lansio sefydliad arloesi sy’n torri tir newydd gyda’r nod o fynd i’r afael â’r bygythiadau newydd o ran trosedd, diogelwch a diogelwch cymunedol sy’n cael eu creu gan ddatagorffori cymdeithas a lledaeniad gwybodaeth anghywir.

Image of police tape

Mae achosion o drais difrifol wedi codi yng Nghymru a Lloegr

18 Ebrill 2023

Mae data newydd yn dangos cynnydd o 12% mewn trais rhwng 2021 a 2022

Yr Athro Roger Whitaker, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter  Prifysgol Caerdydd y tu allan i'r Sefydliad Brenhinol

Ffocws byd-eang i sefydliadau arloesedd ac ymchwil Prifysgol Caerdydd

23 Mawrth 2023

Cardiff University has launched five innovation and research institutes dedicated to tackling some of the biggest challenges facing our world.

Adroddiad yn dod i’r casgliad nad yw’r Gorllewin mewn sefyllfa i ddelio â bygythiadau seiber sy’n esblygu

8 Chwefror 2023

Gweithgarwch hacio a lledaenu twyllwybodaeth wedi parhau i ehangu, er gwaethaf ymyriadau ar wahân mewn sawl gwlad Ewropeaidd