Ewch i’r prif gynnwys

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ein nod yw mynd i'r afael â’r prinder peirianwyr meddalwedd cymwys, sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant.

Mae ein cwrs BSc mewn Peirianneg Feddalwedd Gymwysedig yn datblygu peirianwyr meddalwedd sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant.

Rydym wrthi’n chwilio am bartneriaid diwydiannol i'n helpu i lunio'r fenter newydd gyffrous hon.

Featured projects