Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dysgwch wrth i chi fynd ymlaen, gyda chyrsiau hyfforddi hyblyg i gydbwyso eich astudiaethau â gofynion eich gwaith. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy’n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.

We offer various packages to study the PSRAS.

Newyddion diweddaraf

Prifysgol Caerdydd yn cefnogi prosiect newydd pwysig i helpu i ailadeiladu sector Addysg Uwch Wcráin

18 Rhagfyr 2023

Mae uwch-staff Prifysgol Caerdydd yn ymuno â British Council Wcráin a phenaethiaid addysg uwch Wcráin i rannu syniadau a phrofiadau a’u helpu i greu rhaglen arweinyddiaeth.

Intensive care patient

Newydd: Cyrsiau ar-lein Gofal Critigol

18 Rhagfyr 2023

Cyfres o bum cwrs ar-lein sydd yn ffocysu ar agweddau allweddol ar ofal critigol: sepsis, rhoi organau, adsefydlu a gofalu am y claf obstetrig difrifol wael.

Dermoscopy hair and nails

Sbotolau ar: Cyflwyniad i Ddermosgopi

2 Hydref 2023

Croeso i'r cyntaf yn ein cyfres o gyfweliadau â phobl sy'n ymwneud â rhai o’r cyrsiau DPP blaenllaw a geir yn y Brifysgol.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.