Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dysgwch wrth i chi fynd ymlaen, gyda chyrsiau hyfforddi hyblyg i gydbwyso eich astudiaethau â gofynion eich gwaith. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy’n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.

We offer various packages to study the PSRAS.

Newyddion diweddaraf

Photonics solar thermal plant

Buddsoddiad mewn hyfforddiant ar gyfer y sector lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn ne Cymru

17 Mai 2024

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chronfa Rhannu Ffyniant y DU yn buddsoddi mewn datblygu sgiliau yn y sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn ne Cymru.

Structural Geology for Mining and Exploration

Dan y chwyddwydr: Cyflwyniad i Ddaeareg Strwythurol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio

29 Ebrill 2024

Cawsom y pleser o gael sgwrs gyda’r Athro Tom Blenkinsop, yr academydd arweiniol, i drafod pam daeth y cwrs hwn i fodolaeth, ac effaith hyfforddiant ar gyfranogwyr ac academyddion.

Uned DPP Adolygiad o’r Flwyddyn 2023

31 Mawrth 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi adolygiad o’r flwyddyn 2023, gan arddangos y gwaith yr ydym yn ei wneud i ddatblygu cyfleoedd DPP.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.