Ewch i’r prif gynnwys

Research areas

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our research focuses on the following key areas that allow us to respond to the grand scientific challenges and deliver global impact.

Gamma ray-bursts

Our researchers are leading the search for gravitational waves from gamma-ray bursts.

Neutron star binary searches

Neutron star binaries are one of the best candidate sources for gravitational wave emission.

Binary black hole modelling

Our researchers develop state of the art binary black hole waveform models.

Black hole binary searches

We search for binary black holes to gain greater knowledge of their formation processes, data on black hole populations and the distribution of their masses and spins.

Gwella sensitifrwydd ar gyfer LIGO Uwch

Rydym yn cefnogi'r defnydd o ymyriaduron laser enfawr i chwilio am donnau disgyrchiant.

Astroffiseg gwrthrych cryno deuaidd

Mae ein hymchwilwyr yn ceisio ateb y cwestiwn o sut mae sêr niwtron a thyllau duon yn ffurfio ac yn esblygu ar draws amser cosmig.

Ymyriaduron wedi'u cyd-leoli i arsylwi ffenomena disgyrchiant cwantwm

Nod yr arbrawf hwn yw arsylwi amrywiadau cwantwm o’r fath drwy fesur gofod-amser mewn ffordd gydberthnasol â dau ymyriadur laser.