Ewch i’r prif gynnwys

Research areas

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our research focuses on the following key areas that allow us to respond to the grand scientific challenges and deliver global impact.

Gamma ray-bursts

Our researchers are leading the search for gravitational waves from gamma-ray bursts.

Neutron star binary searches

Neutron star binaries are one of the best candidate sources for gravitational wave emission.

Binary black hole modelling

Our researchers develop state of the art binary black hole waveform models.

Black hole binary searches

We search for binary black holes to gain greater knowledge of their formation processes, data on black hole populations and the distribution of their masses and spins.

Detector operations

We support the use of giant laser interferometers to search for gravitational waves.

Astroffiseg gwrthrych cryno deuaidd

Mae ein hymchwilwyr yn ceisio ateb y cwestiwn o sut mae sêr niwtron a thyllau duon yn ffurfio ac yn esblygu ar draws amser cosmig.

Ymyriaduron wedi'u cyd-leoli i arsylwi ffenomena disgyrchiant cwantwm

Nod yr arbrawf hwn yw arsylwi amrywiadau cwantwm o’r fath drwy fesur gofod-amser mewn ffordd gydberthnasol â dau ymyriadur laser.

Gwella electroneg allddarlleniad tonnau disgyrchiant uwch-synwyryddion LIGO

Mae uwch-synwyryddion LIGO (Arsyllfa Tonnau Disgyrchiant Ymyriaduron Laser) yn offerynnau hynod gymhleth â sensitifedd mor isel â 2×10-20 m/sqrt(Hz) tra y byddan nhw ar waith. I sicrhau sensitifedd astroffisegol gwell, mae’r offerynnau’n cael eu huwchraddio’n gyson, a hynny drwy ddefnyddio’r technolegau diweddaraf un pan fydd bylchau yn ystod cyfnodau arsyllu hyd blwyddyn.