Ewch i’r prif gynnwys

Astroffiseg gwrthrych cryno deuaidd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

star forming
The star forming region 30 Doradus in the large Magellanic cloud, which contains some of the largest, highest-mass stars known. Clustered star forming regions like 30 Doradus represent natural cradles for gravitational wave sources.

Mae ein hymchwilwyr yn ceisio ateb y cwestiwn o sut mae sêr niwtron a thyllau duon yn ffurfio ac yn esblygu ar draws amser cosmig.

Ein hymchwil

Bydd arsylliadau tonnau disgyrchol o sêr niwtron a thyllau duon deuaidd yn egluro nid yn unig priodweddau gwrthrych cryno, ond hefyd sut y cânt eu ffurfio gyntaf a sut maent wedi esblygu.

Mae yna lawer o lwybrau at ffurfio gwrthrychau cryno deuaidd. Mae ein grŵp yn canolbwyntio ar ddau gategori eang sy'n amlinellu gwahanol senarios: yn gyntaf, ffurfio trwy esblygiad sêr deuaidd enfawr ym maes galaethau, ac yn ail, trwy ryngweithio disgyrchol agos yng nghreiddiau dwys clystyrau serol.

Gan ddefnyddio efelychiadau cyfrifiadurol perfformiad uchel a theori ddadansoddol, rydym yn archwilio ffurfio ac esblygiad cryno deuaidd yn y ddau amgylchedd hyn.

Trwy gymharu rhagfynegiadau ein modelau astroffisegol o ffurfio systemau deuaidd â data tonnau disgyrchol, rydym yn cyfyngu ar darddiad y ffynonellau. Rydym hefyd yn taflu goleuni ar esblygiad sêr enfawr, tarddiad gwrthrychau cryno, priodweddau anhysbys clystyrau ifanc ac yn y pen draw yn dadorchuddio'r prosesau sy’n rheoli ffurf ac esblygiad sêr a chlystyrau ar draws amser cosmig.