Ewch i’r prif gynnwys

Estyn Allan

Secondary school children in a classroom using an ipad.

Anogir ein myfyrwyr i rannu eu hangerdd a'u brwdfrydedd ynghylch gwyddoniaeth a datblygu sgiliau o ran ymgysylltu â’r cyhoedd ac allgymorth.

Rydym yn hysbysu'r cyhoedd am ymchwil wyddonol arloesol, yn darparu adnoddau ar gyfer athrawon ac yn ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu diddordeb mewn gwyddoniaeth.

Mae astudio gyda ni yn rhoi cyfle gwerthfawr i chi ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i fodloni eich dewisiadau gyrfa, p'un a oes gennych ddiddordeb mewn addysgu, entrepreneuriaeth neu ymchwil. Gallai hyn gynnwys rhoi anerchiadau cyhoeddus, datblygu adnoddau addysgol ar gyfer athrawon, gweithio gydag ysgolion neu geisio mewnbwn cyhoeddus ar gyfer gwaith ymchwil.

Cyfleoedd allgymorth

Y Bydysawd yn y Dosbarth

Bwriad prosiect Y Bydysawd yn y Dosbarth yw cyrraedd 6,000 o blant mewn blwyddyn, a 60,000 dros gyfnod o ddegawd. I gyflawni nodau uchelgeisiol y rhaglen hon, rydym yn gwahodd israddedigion gwyddoniaeth brwdfrydig i wirfoddoli fel Modelau Rôl Disglair (STARS).

Fel gwirfoddolwr, gallwch ein helpu i estyn allan i ysgolion cynradd a chymunedau ledled Cymru, ac ennyn chwilfrydedd ynghylch y Bydysawd ymhlith plant ifanc.  Mae STARS hefyd yn cyfrif tuag at Gynllun Gwobrau Caerdydd, sy’n cydnabod gweithgareddau allgyrsiol ac yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol myfyrwyr.

Gallwch gymryd rhan mewn gweithdai ar gyfer athrawon a phlant, archwilio’r cosmos mewn ystafelloedd dosbarth gan ddefnyddio ein telesgop robotig 0.4m, Bydysawd-mewn-Blwch, a gweithgareddau dysgu eraill.

Rydym hefyd yn rhoi cyflwyniadau ffiseg a seryddiaeth am ddim i grwpiau ysgol a Darlith Nadolig sy’n cael ei llunio ar gyfer myfyrwyr TGAU.

Diwrnodau Agored a digwyddiadau Ehangu Mynediad

Bydd gwirfoddoli i helpu gyda’n Diwrnodau Agored yn rhoi cyfle i chi drafod gwyddoniaeth gyda’r cyhoedd ac ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu mwy am ffiseg a seryddiaeth.

Gallwch gymryd rhan mewn ffeiriau a gwyliau gwyddonol, gan gynnwys Big Bang UK, Big Bang Cymru, Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham, yr Eisteddfod, a Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd. Hefyd gallwch fynd â gwyddoniaeth allan i’r strydoedd gyda’n rhaglen ‘Bysgio Gwyddoniaeth’.

Mae gennym hefyd amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau sydd wedi'u llunio i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch ymhlith grwpiau sy’n draddodiadol heb gynrychiolaeth ddigonol. Yn aml, mae cyfleoedd ar gael lle gallwch gael eich talu i helpu i gynorthwyo mewn dosbarthiadau adolygu ffiseg Safon Uwch neu TGAU.

Mae gan y Brifysgol hefyd amrywiaeth o raglenni ehangu mynediad.

Llysgenhadon STEM

Fel Llysgennad STEM, byddwch yn ysbrydoli pobl ifanc ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Fel rhan o'r cynllun hwn, byddwch yn ymuno â rhwydwaith cenedlaethol o gyfathrebwyr â’r un meddylfryd lle gallwch ddysgu mwy am ddigwyddiadau gyrfaoedd ac allgymorth yn agos atoch chi.