Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Ymchwil

Mae’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn cynnig nifer o gyfleoedd i ymchwilwyr ôl-ddoethurol sydd am gychwyn ar yrfa ym maes ymchwil wneud cais am gymrodoriaeth ymchwil wedi’i hariannu.

Mae'r cyfleoedd hyn ar gael ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn.

Cymrodoriaethau Ernest Rutherford y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd yr Ysgol yn cefnogi dau gais am Gymrodoriaeth Ernest Rutherford 2022 gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mae angen i’r rhai sydd am gyflwyno cais anfon eu cais atom erbyn 29 Gorffennaf 2022. A fyddech cystal ag anfon CV naratif, rhestr o gyhoeddiadau ac allbynnau ymchwil a chynnig amlinellol (pedair ochr A4 ar y mwyaf, gan gynnwys cyfeirnodau, diagramau a darluniau) yn y fformat sydd ei angen ar gyfer cyflwyno cais i’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg at InserraC@caerdydd.ac.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â Dr Cosimo Inserra neu'r Athro Erminia Calabrese i gael rhagor o fanylion.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais i’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg yw 13 Medi 2022.

Ewch i wefan UKRI i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac ym mha fformat y dylai’r cais fod.

Cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol

Bydd yr Ysgol yn cefnogi ceisiadau am Gymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol 2022 gan y Gymdeithas Frenhinol.

Anogir y rhai sy'n dymuno gwneud cais i gysylltu ag aelod o’r staff i lunio cynnig. Yna, gall yr aelod o’r staff roi cyngor ar y broses adolygu gan gymheiriaid fewnol a’r amserlen. Gallwch gysylltu â Dr Cosimo Inserra i gael rhagor o fanylion.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais i'r Gymdeithas Frenhinol yw 6 Medi 2022.