Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau Ymchwil

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ystod o gymrodoriaethau ymchwil a ariennir ar gyfer ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth sydd am ddilyn gyrfa ym myd ymchwil.

Mae'r cyfleoedd hyn ar gael ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn.

Cyngor Cyllido Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) Cymrodoriaethau Ernest Rutherford

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer Cymrodoriaethau Ernest Rutherford 2019 STFC Bydd yr ysgol yn cefnogi dau gais eleni a chaiff ymgeiswyr eu hannog i gysylltu â'r Ysgol i drafod eu cais (ebost paul.clark@astro.cf.ac.uk).

Disgwylir i'r ceisiadau terfynol gael eu cyflwyno erbyn 19 Medi 2019, ond dylai ymgeiswyr gyflwyno drafft llawn o'u cais i'r Ysgol erbyn 9 Awst 2019.

Canllawiau a rhagor o fanylion.