Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil yr Ysgol Ffiseg

Mae ein hymchwilwyr wedi ymrwymo i gynnal ymchwil arloesol y gellir ei ddefnyddio i ddatrys problemau cyfredol, gwella ansawdd bywyd, a gwthio ffiniau gwybodaeth yn ei blaen.

Cefnogir ein hymchwil gan gyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n cael eu defnyddio i archwilio'r bydysawd i greu technolegau arloesol. Rydym wedi datblygu partneriaethau cryf gyda diwydiant, yn enwedig mewn perthynas ag ymchwil lled-ddargludyddion cyfansawdd yr ydym bellach yn ganolfan ryngwladol ar ei chyfer. Mae gennym hefyd gysylltiadau agos â sefydliadau ymchwil rhyngwladol a labordai, yn ogystal ag ysgolion a'r gymuned leol.

Dysgwch sut mae ein hymchwil yn creu effaith ar gymdeithas, y gymuned ymchwil ffiseg a seryddiaeth, ac ar ddiwydiant a'r economi:

Masnachu ein technoleg Terahertz: o seryddiaeth i'r farchnad ryngwladol

Mae technolegau a ddatblygwyd gan ymchwilwyr yn ein Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth wedi cael eu haddasu a’u masnacheiddio gan bartneriaid diwydiannol i gynyddu gwerthiannau a refeniw byd-eang yn sylweddol ac i gael cyllid o’r sector preifat a chyhoeddus.

Partneriaeth ymchwil yn arwain at Glwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd

Mae gan ein hymchwil a’n partneriaeth â chyfleuster lled-ddargludyddion cyfansawdd y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyflawn cyntaf a buddsoddiad o dros £167 miliwn.

Herschel space observatory iamge

Gweld Gwyddoniaeth yn y Gofod

Dod â straeon o Arsyllfa Gofod Hershel i blant ysgol ac athrawon y DU a chyfryngau rhyngwladol.