Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd

Datgelu’r Aifft

2 Ebrill 2024

Cipolwg y tu ôl i'r llenni ar archaeoleg a chadwraeth ar gyfer cymdeithas y DU

Casglu, cyfathrebu a chadw ein hetifeddiaethau hanesyddol

21 Mawrth 2024

History and Archive in Practice yn dod i Gymru

SouthSudanMinistryForEducation

Cwricwlwm newydd i genedl newydd

1 Chwefror 2024

Mae Adran Hanes Prifysgol Caerdydd yn cyd-weithio ag adrannau mewn prifysgolion ar draws De Swdan i ail-ddylunio rhaglenni hanes yn sgil rhyfeloedd cartref y genedl newydd.

Dau ddyn yn sefyll ar y llwyfan yn derbyn gwobr gan ddyn arall

Mae Prosiect y Fryngaer Gudd wedi ennill gwobr o bwys

18 Ionawr 2024

Mae byd archaeoleg yn dod â phobl ynghyd

Royal Historical Society MA History scholarships

Dwy o chwe Ysgoloriaeth Meistr a ddyfarnwyd i ymgeiswyr Caerdydd

8 Ionawr 2024

Dwy o chwe Ysgoloriaeth Meistr a ddyfarnwyd i ymgeiswyr Caerdydd

Myfyrwyr yn amgylchynu'r bedd ac yn cloddio'r ardal

Tystiolaeth o ddefodau gwledda hynafol yr Oesoedd Canol yn cael ei datgelu ar dir eiddo hanesyddol

4 Ionawr 2024

Safle unigryw a phrin yn cynnig cipolwg newydd inni ar sut beth oedd byw yng Nghymru gynnar

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

participants at Sikhism event

Dathlu sylfaenydd y grefydd Sikhiaeth

7 Rhagfyr 2023

Dathliad y DU yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ‘History and Archives in Practice’ yn gweithio law yn llaw â Phrifysgol Caerdydd

13 Tachwedd 2023

Mae cydweithio cenedlaethol uchel eu proffil rhwng ymchwilwyr, archifau a chymunedau yn creu cysylltiadau Cymreig unigryw

Gwobr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y dyniaethau a’r celfyddydau creadigol

26 Hydref 2023

Mae hanesydd o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn Medal Dillwyn sy’n gydnabyddiaeth dra nodedig

Pan fydd dylunio a chwarae gemau’n cwrdd â hanes Caerdydd

23 Hydref 2023

Defnyddio gemau fideo i ymdrin â hanes a threftadaeth Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

Rhestr o Haneswyr Anrhydeddus

19 Hydref 2023

Darllenydd mewn Hanes ac Athro Cadwraeth yw’r aelodau diweddaraf yn rhestr nodedig Cymrodyr y Gymdeithas Hanes Frenhinol

Mid shot man smiling at camera with archaeological dig in the background

Prosiect treftadaeth gymunedol yn mynd o nerth i nerth

17 Hydref 2023

Sicrhau dyfodol Prosiect Bryngaer CAER ar gyfer y gymuned

Cynfyfyrwyr ysbrydoledig yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

6 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cynfyfyrwyr 30Ish 2023 eleni

Gweithio tuag at orffennol cynaliadwy

27 Medi 2023

Professor of Conservation gives keynote at global conference

Edrych tua’r Dwyrain

26 Medi 2023

Mae Angerdd dros Ganolbarth a Dwyrain Ewrop yn cynnig profiadau newydd i fyfyrwyr

Sicrhau dwy gymrodoriaeth Leverhulme

12 Medi 2023

Dau ganoloesydd wedi sicrhau cymrodoriaeth ymchwil o bwys

Cloddio archaeoleg

6 Medi 2023

Mae haul yr haf ar ein gwarthaf a’r cloddio'n cydio: bellach, mae myfyrwyr archaeoleg a chadwraeth wedi mynd allan ar leoliad yn rhan o’u gradd

Tir neb rhwng rhyfel a heddwch: Datgelu Macau

15 Awst 2023

Cydweithio a niwtraliaeth y tu hwnt i Ewrop

Erthygl sydd wedi ennill gwobr

14 Awst 2023

The ground-breaking research of a team of archaeologists takes prized award