Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd ac IQE yn cyhoeddi eu bod wedi ymestyn eu partneriaeth strategol

11 Rhagfyr 2023

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn rheoli offer y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn labordai Canolfan Ymchwil Drosi Prifysgol Caerdydd.
Mae'r cytundeb yn estyn y cydweithredu hirdymor rhwng y ddau bartner gan ehangu’r capasiti ymchwil ym maes technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd a darpariaeth sgiliau ar lefelau Ôl-raddedig a Doethurol.

Mae Prifysgol Caerdydd ac IQE wedi ymestyn eu partneriaeth strategol. Bydd hyn yn buddsoddi'n sylweddol i ddatblygu talent mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd ac yn helpu i ehangu gweithgynhyrchu IQE yn ne Cymru.

Mae'r cytundeb newydd yn ymrwymiad pum mlynedd ychwanegol gan y ddau bartner i ehangu capasiti ymchwil ym maes technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd dwy gadair athro newydd ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd yn cael eu creu, un yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth y Brifysgol a'r llall yn yr Ysgol Peirianneg.

Bydd y ddwy yn defnyddio’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd ar gael yn y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd newydd yng Nghanolfan Ymchwil Drosi’r Brifysgol ar Heol Maendy.

Bydd y cytundeb hefyd yn helpu i wella darpariaeth sgiliau astudio ôl-raddedig a doethurol, ac ariennir dau ymchwilydd ôl-ddoethurol ac o leiaf chwe myfyriwr PhD, a bydd rhai o’r rhain yn dod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Dyma a ddywedodd yr Athro Rudolf Allemann, Pennaeth Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg y Brifysgol a Rhag Is-Ganghellor Myfyrwyr Rhyngwladol: “Mae’r bartneriaeth agos rhwng IQE plc a Phrifysgol Caerdydd eisoes wedi arwain at ganlyniadau, gan helpu de Cymru i fod yn arweinydd ym maes ymchwil a datblygu lled-ddargludyddion.

“Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn ni’n ehangu ar y llwyddiant hwnnw a bydd y bartneriaeth o fudd ychwanegol i’r diwydiant a’r economi ranbarthol.”

Y tu hwnt i'r ymrwymiadau ariannu, mae Prifysgol Caerdydd ac IQE hefyd wedi cytuno i sefydlu Pwyllgor Cydweithio Strategol a fydd yn tynnu diddordebau ymchwil a datblygu at ei gilydd ac yn creu gweledigaeth ar gyfer ymchwil ar y cyd yn y dyfodol.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn gwerthuso cyfleoedd ariannu allanol i gael gwerth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau ar y cyd.

Dyma a ddywedodd Americo Lemos, Prif Swyddog Gweithredol IQE: “Mae pobl wrth wraidd arloesi yn y diwydiant lled-ddargludyddion a chydnabyddir bod prinder talent ledled y byd. Drwy gryfhau ein partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, byddwn ni’n creu llif o dalent er budd IQE a diwydiant lled-ddargludyddion ehangach yn ne Cymru i ehangu’r twf hwn. Gan gefnogi hyfforddiant yn y Brifysgol a chydweithio ar ymchwil a datblygu, gyda’n gilydd byddwn ni’n parhau i feithrin rhwydwaith o lled-ddargludyddion cyfansawdd gwydn a chystadleuol sy’n arwain y byd.”

Arweiniodd y fenter gydweithredol wreiddiol rhwng IQE plc a Phrifysgol Caerdydd at greu Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) y Brifysgol, gan ganolbwyntio ar fasnacheiddio ymchwil a datblygu ym maes deunyddiau lled-ddargludyddion cyfansawdd a thechnolegau dyfeisiau.

Mae’r CSC yn defnyddio ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd i ddatblygu deunyddiau a thechnolegau newydd ac arloesol. Bydd y rhain yn galluogi ystod eang o gymwysiadau ffotonig a micro-electronig newydd, gan ddarparu cadwyn allu gyflawn fydd yn cynnwys ymchwil a datblygu, arloesi o ran cynnyrch a phrosesau a gweithgynhyrchu gwerth uchel yn sgil cyfleusterau byd-eang IQE.

Dyma a ddywedodd yr Athro Wyn Meredith, Cyfarwyddwr Sefydlol y CSC: “Rydyn ni’n falch iawn o barhau i fod wrth wraidd cryfhau'r berthynas rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE Plc.

“Ers 2016, mae model busnes CSC wedi arwain at fwy na £80M o weithgarwch ymchwil ar y cyd yn maes technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd i’w defnyddio mewn ffyrdd newydd mewn systemau cwantwm, offer electroneg, cyfathrebu yn y dyfodol ac electroneg effeithlon ar gyfer Sero Net.

“Yn sgil y cytundeb hwn bydd CSC yn gallu cyflymu’r broses o fasnacheiddio ein heiddo deallusol, ymestyn yr ymchwil a datblygu a wnawn yn ogystal â llywio gweithgarwch hyfforddi ar y lefel ddoethurol er budd y diwydiant lled-ddargludyddion lleol.”

Rhannu’r stori hon

The institute provides cutting-edge facilities to help researchers and industry work together.