Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr yn nodi 'cwblhau strwythur' pwerdy ymchwil

10 Rhagfyr 2019

Education Minister Kirsty Williams, Bouygues UK Chief Executive Rob Bradley and Cardiff University Vice-Chancellor Professor Colin Riordan pictured ‘topping out’ the facility by adding their signatures to a beam on the building’s highest point
Llun o’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams, Prif Weithredwr Bouygues UK Rob Bradley ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd yr Athro Colin Riordan yn ‘cwblhau’r strwythur’ drwy ychwanegu eu llofnodion ar drawst ar frig yr adeilad

Mae Bouygues UK yn 'cwblhau strwythur' pwerdy Prifysgol Caerdydd ar gyfer ymchwil wyddonol – gyda chefnogaeth £5m gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid diwydiannol.

Mae consortiwm dan arweiniad Canolfan Peirianneg Amledd Uchel y Brifysgol a’r Catapwlt Rhaglenni Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi sicrhau £2.4m o gyllid grant SMARTExpertise Llywodraeth Cymru i ddatblygu dyfeisiau electronig amledd uchel ar gyfer technolegau’r ‘genhedlaeth nesaf’ – o 5G a radar i systemau lloeren. Mae un ar ddeg o bartneriaid wedi addunedu £2.8m arall o gymorth.

Bydd y prosiect a arweinir gan ddiwydiant yn cynnwys partneriaid yng nghlwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd de Cymru - CSConnected - yn gweithio ar ddylunio, ffabrigo, nodweddu arloesol ar sail tonffurf, profi a chynhyrchu sglodion. Bydd o gymorth i ymchwilwyr wrth ddatblygu technolegau Galiwm Nitrad Amledd Radio (RF-GaN) i gynhyrchu sglodion cyflymder uchel, cost-effeithiol, mwy dibynadwy a llai o faint sy’n perfformio’n well na silicon traddodiadol.

Dywedodd yr Athro Khaled Elgaid sy’n arwain y tîm academaidd: “Mae Galiwm Nitrad (GaN) yn prysur ddod yn dechnoleg y mae llawer o gymwysiadau newydd yn ei dewis, yn cynnwys cyfathrebu 5G, radar arae-cyfnodol cydraniad uchel, cyfarpar rhyfel electronig, radar osgoi gwrthdaro modurol, cymwyseddau gofal iechyd a delweddu.

“Mae poblogrwydd GaN yn deillio o nodweddion deniadol y dechnoleg, yn cynnwys foltedd gweithredu uchel ac amledd gweithredol uchel (yn cefnogi marchnadoedd 5G sy’n ymddangos gyda system telegyfathrebu effeithlonrwydd uchel, â chyfradd data uwch a chwmpas ehangach). Yn ogystal, mae’r dwysedd pŵer uchel a’r perfformiad thermol rhagorol yn cynnig cynlluniau cryno a chadernid gweithrediadol mewn amgylcheddau anodd, yn cynnwys cymwyseddau yn y gofod.”

Mae’r cyhoeddiad heddiw am gyllid yn cyd-fynd â seremoni ‘cwblhau’r strwythur’ yng Nghyfleuster Ymchwil Drosiannol y Brifysgol, canolfan uwch-dechnoleg fydd yn cynnwys ymchwilwyr a diwydiant sy’n ymwneud â gwyddor lled-ddargluddydion cyfansawdd a chatalytig.

Bydd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams, Prif Weithredwr Bouygues UK Rob Bradley ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd yr Athro Colin Riordan yn ‘cwblhau’r strwythur’ drwy ychwanegu eu llofnodion ar drawst ar frig yr adeilad.

Dywedodd Kirsty Williams wrth groesawu’r dyfarniad cyn y seremoni heddiw:  “Rwy’n edrych ymlaen at yr ymweliad heddiw i ddysgu mwy am y cyfleoedd gwirioneddol sy’n cael eu creu drwy raglen SMARTExpertise yng Nghymru.

“Caiff y rhaglen ei chyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredol arloesol rhwng diwydiant a chyrff ymchwil Cymreig.

“Mae’r prosiectau cydweithredol hyn yn ymdrin â heriau diwydiannol strategol ac yn cynnig cyfle i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd ynghyd â thwf mewn meysydd allweddol.”

Ychwanegodd Rob Bradley: “Mae cwblhau’r strwythur yn defnyddio traddodiad oesol yn y diwydiant adeiladu i nodi’r adeilad technegol mwyaf modern. Rydym ni’n falch iawn i nodi brig y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol - canolfan i wyddorau sy’n arwain y byd fydd yn dod â buddion i ddiwydiant a’r economi ehangach.”

Dywedodd yr Athro Riordan: “Mae dyfarniad SMARTExpertise RF-GaN yn goron berffaith ar y seremoni i gwblhau strwythur y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol. Mae’r adeilad a’r prosiect ill dau’n ymrwymo i weithio gyda diwydiant i ddatgloi pŵer ymchwil. Bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn wir Gartref Arloesedd.”

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o aelodau sefydlu CSConnected – clwstwr ag arbenigedd lled-ddargludyddion ar draws de Cymru sy’n dod â phartneriaid academaidd, diwydiannol a chadwyn gyflenwi at ei gilydd.

Mae’r Brifysgol wedi datblygu’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd – a gaiff ei lleoli yn y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol – a sefydlu’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC), menter ar y cyd â IQE i helpu i drosi gwybodaeth academaidd ar led-ddargludyddion i greu swyddi gyda diwydiant.

Bydd Ysgol Peirianneg Caerdydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Catapwlt Rhaglenni Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSAC) ac ICS i gyflawni’r prosiect lled-ddargludyddion.

Dywedodd Dr Tudor Williams, Pennaeth RF a Microdon yn y Catapwlt CSA: “Mae’r gyffrous fod cyfle gan y Clwstwr Lled-ddargludyddion gyfle i gyflawni prosiect sylweddol fydd yn llenwi bylchau a nodwyd mewn dyfeisiau GaN RF ar draws cadwyn gyflenwi’r DU. Mae gan brosiect SMARTExpertise gonsortia cryf gyda defnyddwyr mewn marchnadoedd amddiffyn a defnyddwyr fydd yn sbarduno datblygu technoleg wedi’i theilwra. Bydd SMARTExpertise yn gatalydd ar gyfer prosiectau a gweithgareddau yn y dyfodol, gan arwain at fuddion economaidd i Gymru a’r DU.”

Bydd Sefydliad Catalysis Caerdydd hefyd yn cael ei lleoli yn y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol. Mae’r Sefydliad yn gwella dealltwriaeth o gatalysis, gan weithio gyda diwydiant i ddatblygu prosesau catalytig newydd a hyrwyddo defnydd o gatalysis fel technoleg gynaliadwy yn yr 21ain ganrif.

Croesawodd Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Duncan Wass, y seremoni. “Bydd y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol yn cynnig cyfleusterau pwrpasol i Sefydliad Catalysis Caerdydd fydd yn gadael i ni adeiladu ar ein record ragorol o ddatblygu ymchwil academaidd sylfaenol sy’n cyflawni anghenion diwydiant.”

Disgwylir i’r adeilad agor ar Gampws Arloesedd Caerdydd yn 2021.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.