Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Karen Holford with formula 1 car

Her bocs sebon i wyddonwyr benywaidd

4 Mehefin 2015

Bydd pump o wyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn camu i ben bocs sebon yn Abertawe i ennyn diddordeb y cyhoedd am eu gwaith ymchwil

Brain images MRI scan

Gwyddonwyr yn cynhyrchu'r dystiolaeth gryfaf hyd yma o achosion sgitsoffrenia

4 Mehefin 2015

Ymchwilwyr yn darganfod bod mwtadiadau peryglus yn amharu ar gydbwysedd cemegol union yn yr ymennydd, sy'n gyfrifol am sut mae'r ymennydd yn gweithio ac yn datblygu

David English 2

Academydd sydd wedi addysgu mwy o newyddiadurwyr papur newydd ym Mhrydain nag unrhyw un arall yn rhoi'r gorau iddi ar ôl 35 mlynedd yn ysgol newyddiaduraeth flaenllaw Caerdydd

3 Mehefin 2015

Mae un o ddarlithwyr Prifysgol Caerdydd, sydd yn ôl pob tebyg wedi addysgu mwy o newyddiadurwyr papur newydd ym Mhrydain nag unrhyw un arall, wedi rhoi ei feiro goch o'r neilltu yn swyddogol ar ôl 35 mlynedd wrth y llyw ar un o gyrsiau newyddiaduraeth mwyaf hirsefydlog a llwyddiannus y DU.

Haydn Ellis zoomed in

Gyrru economi Cymru

2 Mehefin 2015

Y Brifysgol yn cael effaith 'ledled Cymru'

Surveillance cameras

Y brifysgol i gynnal digwyddiad pwysig ynghylch y gymdeithas a gwyliadwriaeth ar ôl datgeliadau Snowden

2 Mehefin 2015

Bydd cynhadledd bwysig ar 18 a 19 Mehefin 2015 yng Nghaerdydd yn dwyn ynghyd newyddiadurwyr, ymchwilwyr rhyngwladol, eiriolwyr preifatrwydd a datblygwyr technoleg i drafod cysylltiadau rhwng y wladwriaeth, y cyfryngau a dinasyddion yn sgîl datgeliadau Snowden.

Innovation awards on table

Gwobrau Caerdydd yn dathlu syniadau arloesol sy'n ffurfio cymdeithas

1 Mehefin 2015

Innovation and Impact Awards 2015.

Django 4

Rôl y Brifysgol mewn cynhadledd feddalwedd ryngwladol boblogaidd

28 Mai 2015

Mae gan Brifysgol Caerdydd ran fawr i'w chwarae mewn cynhadledd fyd-eang, sydd wedi gwerthu allan, ar gyfer defnyddwyr meddalwedd arloesol sy'n cynnal llawer o wefannau mwyaf adnabyddus y byd.

4 students walking up union steps with yellow railings and main building behind

Cyrsiau Caerdydd yn cael eu hystyried y gorau yn y DU

27 Mai 2015

Mae cyrsiau deintyddiaeth a newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd wedi cael eu hystyried y gorau yn yMae cyrsiau deintyddiaeth a newyddiaduraeth, cyhoeddi a chysylltiadau cyhoeddus Prifysgol Caerdydd wedi cael eu hystyried y gorau yn y DU yn nhablau cynghrair prifysgolion diweddaraf the Guardian.

garden tools and vegetables on mud

Cynllun bwyd iach ar gyfer gardd gymunedol newydd

26 Mai 2015

Mae trigolion yn creu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol yng nghanol Grangetown, gyda chefnogaeth un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd.

people walking in corridor blurred colours

Hwb ariannol i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles y Boblogaeth

26 Mai 2015

Mae Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr â phrifysgolion partner Abertawe a Bangor, wedi cael £2,249,927 i arwain y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles y Boblogaeth (NCPHWR), sef Canolfan Ymchwil Cymru gyfan.