Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun bwyd iach ar gyfer gardd gymunedol newydd

26 May 2015

garden tools and vegetables on mud

Mae trigolion yn creu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol yng nghanol Grangetown, gyda chefnogaeth un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd

Mae gardd gymunedol yn cael ei datblygu yng Ngerddi Grange i dyfu bwyd iach ac i fod yn weithgaredd llawn hwyl i bobl leol.

Mae trigolion yn gweithio gyda phrosiect Porth Cymunedol y Brifysgol, a fydd yn cynnig arian i ddatblygu'r ardd, ac i agor y pafiliwn bowlio at ddefnydd pellach y gymuned, o bosibl.

Trefnwyd diwrnod garddio cymunedol ar y safle gan Brosiect Pafiliwn Grange, gan ddenu dros 40 o drigolion.

Ymunwyd â nhw gan Julian Rees o'r ymgynghoriaeth peillio Pollen8 Cymru, a ddaeth â hadau gydag ef i ddenu gwenyn. Roedd Sam Holt o'r Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yno hefyd. Bu'n dysgu pobl i adeiladu gwelyau blodau uchel o hen baledau a roddwyd gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Dywedodd Elen Robert, aelod o grŵp prosiect y pafiliwn: "Mae'r lawnt fowlio yng Ngerddi Grange bob amser wedi bod yn safle pwysig lle gall pobl leol ddod at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol sy'n hwyl ac yn iach.

"Roeddem am wneud yn siŵr bod y safle'n parhau i fod yn ganolbwynt i gymuned sy'n ymgasglu yng nghanol Grangetown."

Dywedodd Elen, sydd wedi bod yn rhan o brosiect gardd gymunedol Riverside yn y gorffennol, ei bod wedi gweld â'i llygaid ei hun y "manteision o weithio gyda phobl eraill yn y gymuned i dyfu bwyd iach a phlanhigion defnyddiol eraill".

"Roedd safle'r lawnt fowlio yng Ngerddi Grange yn ymddangos yn safle perffaith i geisio sefydlu rhywbeth tebyg, ac ar ôl siarad â thrigolion lleol eraill, daeth yn amlwg bod angen mwy o weithgareddau a digwyddiadau yn Grangetown a allai helpu i dynnu pobl o bob oed a diwylliant at ei gilydd," meddai.

"Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i sefydlu rhwydwaith ehangach o bobl leol, gan gynnwys ysgolion lleol, sydd â diddordeb mewn defnyddio'r safle a gofalu amdano."

Mae Porth Cymunedol yn un o bum prosiect ymgysylltu blaenllaw'r Brifysgol, a elwir hefyd yn rhaglen Trawsnewid Cymunedau'r Brifysgol.

Mae'r Brifysgol yn gweithio gyda chymunedau yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt mewn meysydd gan gynnwys iechyd, addysg a lles.

Mae hyn yn cynnwys cefnogi Dinas-Ranbarth Caerdydd, cysylltu cymunedau drwy wefannau hyperleol, creu modelau ymgysylltu cymunedol, a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu i gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig.